کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-102

محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی


بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 23-38

نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه