کلیدواژه‌ها = فردوسی
تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-40

10.22108/rpll.2019.117398.1516

محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی


ساخت تنزیهی ـ تشبیهی شناخت خداوند در دیباچة شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-106

10.22108/rpll.2017.21414

حمیررضا اردستانی رستمی


نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی


بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 115-136

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی


همایون نامه زجاجی و شاهنامه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-38

سجاد آیدنلو


چین در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس


تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-98

فریده وجدانی


تاثیر پذیری فردوسی از کلینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

مهدی دشتی


شیوه‌های تقلید صبای کاشانی در خداوندنامه از شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-58

محمدرضا نجاریان؛ حمیدرضا نفر


بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی


نقد و تحلیل رؤیا در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-112

حسین منصوریان سرخگریه؛ بهجت تربتی نژاد