کلیدواژه‌ها = حکایت
تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-90

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم


تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-80

10.22108/rpll.2017.22128

امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 29-38

جواد مرتضایی


الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 55-74

بتول میرزایی؛ محمدرضا صرفی؛ فاطمه معین الدینی؛ فاطمه کوپا