کلیدواژه‌ها = تصحیح متون
تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز


ضرورت تصحیح مجدد دیوان ابوالفرج رونی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-70

مریم محمودی


لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 73-86

عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری


نقش تذکره‌ها و فرهنگ‌ها در تصحیح متون (مورد مطالعه دیوان مسعود سعد سلمان)

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 59-74

غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره