کلیدواژه‌ها = سندبادنامه
واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی


بازنگری اغراض السیاسه

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 75-96

مختار کمیلی