کلیدواژه‌ها = خسرو و شیرین
بازشناختی از «عشق» و «هوس» در منظومه‌های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بر اساس دیدگاه استرنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/rpll.2024.139625.2302

مجید هوشنگی؛ مهدی نیک منش؛ فاطمه نظری زردآلویی


بررسی و تحلیل خسرو و شیرین نظامی با تکیه بر تعارض 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22108/rpll.2024.139829.2307

صفیه مرادخانی؛ یوسف علی بیرانوند


«حُسن و دل» خوانش صوفیانه «خسرو و شیرین»

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 69-92

سوسن جبری