کلیدواژه‌ها = شاهنامة فردوسی
گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک برپایة تاریخ‌گرایی نوین

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16

10.22108/rpll.2023.137109.2215

ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده


تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی