موضوعات = نقد و شرح متون ادب فارسی
بررسی اختلاف نظر شارحانِ مخزن الاسرار در ضبط و تحلیل ابیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22108/rpll.2023.138478.2267

علیرضا نبی لو


واژگان نظامی نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 101-114

10.22108/rpll.2023.135625.2157

حمید پولادی؛ حسین علیقلی‌زاده


بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-51

10.22108/rpll.2022.134214.2100

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی


نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2022.133086.2041

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص


بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-70

10.22108/rpll.2022.134039.2089

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-81

10.22108/rpll.2022.130579.1966

زهره احمدی پور اناری؛ فاطمه جعفری کمانگر


کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-101

10.22108/rpll.2021.130731.1974

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی


هیچ‌کاره نیست

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-31

10.22108/rpll.2021.127584.1842

اکرم هراتیان؛ علی اکبر احمدی دارانی


ساحت‌های بیداری در حکایت‌های عرفانی تذکرة‌الاولیاء

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-15

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


چهرۀ اسماعیلیان ایران در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2020.119980.1613

مهشید گوهری کاخکی؛ محمدجعفر یاحقی


مقایسة خروج بند موصولی در سفرنامه‌های زبان فارسی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 53-71

10.22108/rpll.2020.120969.1646

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی