موضوعات = تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی
استشهاد به شعر سنائی در سیزده فرهنگِ فارسی و معرّفیِ نوزده بیتِ نویافتۀ منسوب به او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22108/rpll.2024.140240.2317

محمود ندیمی هرندی


پیشنهاد تصحیح بیت‌هایی از رودکی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22108/rpll.2024.139969.2312

سید علی محمودی لاهیجانی


معرفی و متن‌شناسی معدن‌الجواهر و بررسی نسخ خطی آن

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 67-86

10.22108/rpll.2023.137072.2213

هاشم درقه؛ محمد رضا معصومی؛ محمدهادی خالق زاده


معرفی نسخة خطّی مثنوی ثاقب، منظومه‌ای ناشناخته منسوب ‌به ثاقب اصفهانی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 87-110

10.22108/rpll.2023.137556.2231

جلیل شاکری؛ سعید حاتمی؛ رضا بیات؛ علیرضا کمالی نیا


روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق‌نامه‌ها)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-34

10.22108/rpll.2022.134205.2101

امیر درواری؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی؛ محمود رضا قربان صباغ


معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-102

10.22108/rpll.2022.134410.2107

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی


معرفی اثری ناشناخته در سیرۀ نبوی: متمّم السّیر فی فضیلة خیر البشر

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-83

10.22108/rpll.2022.132625.2028

معصومه هارونی؛ شهرزاد نیازی؛ مهرداد چترایی؛ محبوبه خراسانی


معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2022.131244.1986

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی


آسیب‌شناسی تصحیح نزهة العقول فی لطایف الفصولِ ابوطاهر محمد بن محمد یحیی عوفی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 33-47

10.22108/rpll.2021.127943.1866

امین یعقوبی؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی؛ علی نوری