موضوعات = تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی
اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی


تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20588

نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر


نقد دیوان‌ کبیر مصحَّح بدیع‌الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20412

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمد یوسف نیری


متن شناسی ترجمه‌های فارسی قصص الانبیای کسایی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-24

کاظم دزفولیان؛ غلامرضا رفیعی


نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 25-40

زهرا اختیاری


نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی


نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-40

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی


بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 95-108

مجید خسروی


ضرورت تصحیح مجدد دیوان ابوالفرج رونی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-70

مریم محمودی


دیوان ظهیر فاریابی در سفینه‌ی تبریز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-114

حسین جلال‌پور


متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-68

مهیار علوی مقدم؛ محمّدرضا نجاریان؛ محمّدکاظم کهدویی


نقدی بر تصحیح دکتر رضا انزابی‌نژاد از مقامات حمیدی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 69-84

مختار ابراهیمی؛ علی یاری