موضوعات = نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی
کاربست الگوی وینی و داربلنه در واکاوی تأثیر قرآن بر مثنوی معنوی از دیدگاه ترجمۀ پسا استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22108/rpll.2024.138884.2280

مجتبی کردی؛ مرتضی زارع برمی


گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک برپایة تاریخ‌گرایی نوین

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16

10.22108/rpll.2023.137109.2215

ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده


بررسی دلالت‌های ضمنی در مثنوی با توجه به تناسب واژگان

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-71

10.22108/rpll.2023.136535.2193

زینب رضاپور؛ راحله کلانتری درونکلا


بازنمایی طرح‌واره‌های قدرتی سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه و تمهیدات

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2022.133064.2039

زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان گلفام


تحلیل نشانه ـ معناشناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 85-98

10.22108/rpll.2022.131525.1993

مهناز روانبخش؛ فاطمه امامی؛ شهین اوجاق علیزاده


بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 19-40

10.22108/rpll.2021.129040.1916

اشرف سراج؛ ذوالفقار علامی؛ فرهاد ساسانی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17

10.22108/rpll.2021.129465.1929

علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی


بررسی شخصیت‌شناسی فیروزشاه و عین‌الحیات در داراب‌نامۀ بیغمی برپایة کهن‌الگوی آنیما

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2021.123963.1742

سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزلحصار


تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 89-112

10.22108/rpll.2020.121378.1663

نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری