دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22108/rpll.2023.135442.2153

مهدی محمدقاسمی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


معرفی و متن‌شناسی معدن‌الجواهر و بررسی نسخ خطی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22108/rpll.2023.137072.2213

هاشم درقه؛ محمد رضا معصومی؛ محمدهادی خالق زاده


انیس‌العارفین یا مثنوی ناخدا یک منظومۀ عاشقانۀ فارسی ناشناخته در شبه‌قارّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22108/rpll.2023.136752.2200

شهرت معرفت


بررسی دلالت‌های ضمنی در مثنوی با توجّه به تناسب واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22108/rpll.2023.136535.2193

زینب رضاپور؛ راحله کلانتری درونکلا


گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک بر پایة تاریخ‌گرایی نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22108/rpll.2023.137109.2215

ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده


تأملی در تصحیح دکتر امیر حسن یزدگردی از دیوان ظهیر فاریابی با تکیه بر نسخة حکیم اوغلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22108/rpll.2023.136915.2210

علیرضا شانظری؛ قاسم سالاری


حرفی از هزار «آن» شعر حافظ (کاربردشناسی و معنی‌شناسیِ واژه «آن» در شعر حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22108/rpll.2023.134094.2197

رضا روحانی