مقاله پژوهشی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133086.2041

چکیده
  مثنوی بزمی-تاریخی دولرانی خضرخان روایتگر عشق شاهزاده خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی، و دیولدی، دختر راجه گجرات، است. این منظومه از آثار دهه پایانی عمر امیرخسرو دهلوی است که بخش نخست آن را به درخواست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی
بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی

زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان 'گلفام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133064.2039

چکیده
  چکیده راه سلوک راهی پر سلاسل و غل است. عارف باید قهرمانانه بر موانع غلبه کند تا به دیدار خداوند برسد. این موانع فیزیکی نیستند؛ امّا بر اساس نظریّه طرح‌واره‌های تصویری که نخستین بار توسط لیکاف و جانسون ...  بیشتر