تحلیل نشانه ـ معناشناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 85-98

10.22108/rpll.2022.131525.1993

مهناز روانبخش؛ فاطمه امامی؛ شهین اوجاق علیزاده


معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-102

10.22108/rpll.2022.134410.2107

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی


ماجرای تصحیح ترجمه رساله قشیریه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 87-96

سیده مریم روضاتیان


زندان جان (پژوهشی در معنای قفس در متون شعری ادب فارسی)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 87-110

محمود مهرآوران؛ عاطفه خدایی


تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-98

فریده وجدانی


جایگاه رودکی در شعر امیر معزّی و دیگر شاعران

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 89-98

احمدرضا یلمه ها


تبیین و تایید نظر استاد زرین کوب درباره داستان شاه و کنیزک

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-110

محمدرضا حسنی جلیلیان


بررسی تطبیقی چکامه‌های ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمان

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 89-104

فاطمه اشراقی؛ نرگس گنجی


بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 91-108

10.22108/rpll.2016.20416

محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم


ساخت تنزیهی ـ تشبیهی شناخت خداوند در دیباچة شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-106

10.22108/rpll.2017.21414

حمیررضا اردستانی رستمی


رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین ساعدی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 93-104

حسین مسجدی


نقد و تحلیل رؤیا در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-112

حسین منصوریان سرخگریه؛ بهجت تربتی نژاد


بررسی تطبیقی معانی و جایگاه خیال در مثنوی و آراء افلاطون

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 93-106

علی اصغر حلبی؛ شمسی علیاری


دیوان ظهیر فاریابی در سفینه‌ی تبریز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-114

حسین جلال‌پور


بازخوانی چند مثل از «درۀ نادره»

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-102

10.22108/rpll.2016.19448

محمد پاشایی