بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 95-108

مرتضی محسنی؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ هاجر مرادی


بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائد السلوک

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 97-116

علیرضا نبی لو


ناگفته‌هایی درباره آثار فارسی منسوب به شیخ بهایی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 97-112

محسن محمدی فشارکی؛ فاطمه قیومیان محمدی


معرفی رسالۀ کمال اظهری شیرازی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-118

10.22108/rpll.2021.126039.1800

فریبا چینی؛ فاطمه سادات طاهری؛ عبدالرضا مدرس‌زاده


جایگاه سیاوش در اساطیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 101-116

نسرین شکیبی ممتاز


بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در داراب‌ نامه طرسوسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-118

امیرعباس عزیزی فر


واژگان نظامی نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 101-114

10.22108/rpll.2023.135625.2157

حمید پولادی؛ حسین علیقلی‌زاده


زمان در شعر حافظ

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 103-123

علی محمدی اسیابادی


تصحیح بیت‌هایی از دیوان عنصری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-114

راضیه آبادیان


روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 109-128

غلامحسین غلامحسین زاده؛ قدرت الله طاهری؛ فرزاد کریمی


راوی اول شخص در گلستان سعدی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 109-124

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه


تقابل جوانی با پیری بر اساس عنصر رنگ در تصاویر نظامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 111-124

غلامرضا رحیمی؛ ناصر صفابخش


نقد و بررسی دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 115-130

محمدرضا نصر اصفهانی؛ طاهره میرزایی