نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2022.133086.2041

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص


گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک برپایة تاریخ‌گرایی نوین

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16

10.22108/rpll.2023.137109.2215

ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده


رنگ و تحلیل زمینه‌های تأویل رمزی آن در هفت پیکر

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 9-30

نسرین علی اکبری؛ سید امیرمهرداد حجازی


ذکر،زمان و خاطره از نظر مولوی و ارتباط‌آن با نمادِ«دلارام»در‌غزلیات شمس

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 11-28

علی محمدی آسیابادی؛ مرضیه اسماعیل زاده


روند قصّه‌گویی شهرزاد در توالی قصّه‌های هزار و یک شب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 15-38

مریم حسینی؛ حمیده قدرتی


نقیضه و پارودی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 17-32

غلامعلی فلاح قهرودی؛ زهرا صابری تبریزی


جستاری در کهن‌واژگان مشترک تفسیر قرآن کمبریج با اشعار سبک خراسانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 17-38

فخرالسادات خامسی هامانه؛ محمدجواد شریعت؛ محمود الهام بخش


بررسی موسیقی شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 19-34

حسین اقاحسینی؛ اسراءالسادات احمدی


مزارات چرنداب تبریز

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 19-42

حسین میرجعفری؛ مهدی بزاز دستفروش


انواع، مراتب و کاربردهای نور در مثنوی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 19-34

رضا روحانی؛ الهام عربشاهی کاشی


اقلیم‌های زیباخیز شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 21-34

زهرا آقابابائی خوزانی


ابومسلم محمّد بن مهرایزد نحوی، ادیب اصفهانی (366- 456 ه.ق)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 21-30

سید احمد تویسرکانی


تعبیر «راه راست» در متون کهن

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 29-48

تیمور مالمیر


هنجارگریزی مولوی در ردیف غزل

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 33-54

عطامحمد رادمنش


فضل تقدّم با کیست؟ صفی‌علی‌شاه اصفهانی یا عمّان سامانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-20

احمد امیری خراسانی؛ فاطمه هدایتی


کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-28

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ احمد رضی