بازنمایی طرح‌واره‌های قدرتی سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه و تمهیدات

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2022.133064.2039

زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان گلفام


تأثیر گلستان سعدی بر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-36

صدیقه جمالی؛ جواد دهقانیان


مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-32

حسن حیدری؛ علی صباغی


بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 23-38

نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه


سیر تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-42

سمانه سدیدپور؛ محمدامین قانعی راد


نقد دیوان‌ کبیر مصحَّح بدیع‌الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20412

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمد یوسف نیری


ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی


تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 23-36

10.22108/rpll.2017.77363

شیرزاد طایفی؛ سیّدعلی هاشمیان بجنورد


تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-40

10.22108/rpll.2019.117398.1516

محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی


بررسی شخصیت‌شناسی فیروزشاه و عین‌الحیات در داراب‌نامۀ بیغمی برپایة کهن‌الگوی آنیما

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2021.123963.1742

سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزلحصار


بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-40

قدمعلی سرامی؛ پروین رضایی


نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 25-40

زهرا اختیاری


نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 25-41

10.22108/rpll.2019.116049.1472

امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 29-38

جواد مرتضایی


«اندیشه‌های عرفانی عین‌القضاه در موضوع عشق»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 31-44

خدابخش اسداللهی


در نقد امثال و حکم دهخدا

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 35-50

بهاره صمدی؛ محمدرضا ابن الرسول


رقیب حصاری

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 35-44

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی


تحلیل استعلایی هفت پیکر

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 35-58

نسرین علی اکبری؛ سید مهرداد حجازی