ساختار بن‌مایه‌های داستانی امیرارسلان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-60

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدم


متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-68

مهیار علوی مقدم؛ محمّدرضا نجاریان؛ محمّدکاظم کهدویی


تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 43-58

محمدجعفر یاحقی؛ سمیرا بامشکی


شروط و مقدّمات سلوک از دیدگاه عین القضاه همدانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 49-60

خدابخش اسداللهی


الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 55-74

بتول میرزایی؛ محمدرضا صرفی؛ فاطمه معین الدینی؛ فاطمه کوپا


رویکردهای مذهبی و بنیادهای ایدئولوژیک در سام‌نامه

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-40

10.22108/rpll.2018.105695.1164

الهام حسن شاهی؛ محمدرضا نجاریان؛ مجید پویان


هویّت انسان در پنج‌گنج نظامی گنجوی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 29-44

رامین محرمی؛ اعظم سروری


معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 31-47

10.22108/rpll.2017.100100.1018

نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور


ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 31-46

10.22108/rpll.2018.111413.1321

محمود رضایی دشت ارژنه


تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-47

10.22108/rpll.2017.21720

اسحاق طغیانی؛ آزاده پوده


ضرورت تصحیح مجدّد دیوان جلال طبیب شیرازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-52

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی


آسیب‌شناسی تصحیح نزهة العقول فی لطایف الفصولِ ابوطاهر محمد بن محمد یحیی عوفی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 33-47

10.22108/rpll.2021.127943.1866

امین یعقوبی؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی؛ علی نوری


بررسی مقایسه‌ای «ویژه‌ زبان» قدرت در سیاست‌نامه‌ و نصیحه‌الملوک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-54

10.22108/rpll.2016.19449

لیلا درویشعلی پور آستانه؛ علی اکبر باقری خلیلی


نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 35-53

10.22108/rpll.2017.103120.1083

خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی


بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-51

10.22108/rpll.2022.134214.2100

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی


تحلیل ریخت‌شناسی داستان سیاوش بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 37-52

ابراهیم استاجی؛ سعید رمشکی


پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-56

نصرت مرادی؛ محمدرضا یوسفی