آ

ا

پ

 • پورشهرام، سوسن کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-94]

ت

 • تدین، مهدی فارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-16]

 • تقوی، محمد از کعبه تا روم (بررسی تطبیقی داستان شیخ صنعان و فاوستِ گوته) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-28]

 • تویسرکانی، سید احمد ابومسلم محمّد بن مهرایزد نحوی، ادیب اصفهانی (366- 456 ه.ق) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]

ح

 • حسام پور، سعید سیمای اسکندر در آیینه‌های موج‌دار [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 61-82]

خ

ر

ش

 • شیری، قهرمان پیچیدگی‌های سبک اصفهانی یا هندی و ‌زمینه‌های پیدایش آن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-48]

 • شفیعیون، سعید دو قرن جدال ادبی ایران و شبه قاره [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 65-84]

 • شکیبی ممتاز، نسرین جایگاه سیاوش در اساطیر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 101-116]

 • شوقی نوبر، احمد تأمّلی در بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-76]

ص

ط

 • طاهری، قدرت الله روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]

ظ

 • ظهیری ناو، بیژن سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

ع

 • علی نژاد، بتول گذری بر آراء ناصر خسرو در باب زبان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 95-108]

 • علوی مقدم، مهیار کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-94]

غ

ف

ک

 • کرمی، محمدحسین یکی هست و هیچ نیست جز او (هاتف اصفهانی بر اوج قله ترجیع‌بند) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]

 • کریمی، فرزاد روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]

ل

 • لزگی، حبیب الله اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 85-100]

م

 • مالمیر، تیمور تعبیر «راه راست» در متون کهن [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]

 • محسنی نیا، ناصر خیّام‌ پژوهی با تکیه بر جهان معاصر عرب [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-20]

 • محمدی کله سر، علیرضا بسترهای آفرینش هنری در متون عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 77-92]

 • محمودی، خیرالله «ناهید» مظهر قدس است یا هوس؟ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-64]

 • محمودی، علیرضا تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 59-76]

 • مراد عباسی، مزدا اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 85-100]

 • مرتضایی، جواد از نشانه شناسی، هنجار گریزی و تصویر خیال تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 33-42]

 • مسجدی، حسین رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-104]

 • ممی زاده، مریم سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

ن

 • نبی لو، علیرضا بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائد السلوک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 97-116]

 • نواختی مقدم، امین سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

و

 • وفائی، عباسعلی نقش استادان اصفهانی در اعتلای دستور نویسی زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-64]