نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد مردم کدام فردوسی و شاهنامه را می پسندیدند؟ (بررسی تلقیات عامیانه درباره فردوسی و شاهنامه) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 59-78]

ا

ب

پ

 • پارسا، سیداحمد بررسی میزان تأثیر پذیری منوچهری دامغانی از معلّقه امرؤالقیس [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 19-34]

ج

 • جمالی، فاطمه بازتـاب علـم معــانی در شعر رودکی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 99-114]
 • جواری، محمدحسین تحلیل تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس»؛ دو شعر از نیما و بودلر 1 [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 17-30]

ح

د

 • دهقانیان، جواد پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-16]

ر

ش

 • شوقی نوبر، احمد تاثیرپذیری حافظ از طواسین و دیوان حلاج [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-82]

ص

ط

 • طاووسی، محمود کاوشی نوین در سرچشمه های نخستین حماسه گیل گمش [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-18]

ع

ک

 • کرمی، محمد حسین پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-16]
 • کمیلی، مختار پژوهشی در اغلاط و منابع ابیات سندبادنامه (بازنگری سندباد نامه) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 91-102]

ل

 • لزگی، سید حبیب الله قابلیت های تعزیه در تصویر پردازی نوین (در بررسی دو نسخه تعزیه مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع)) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 113-127]

م

 • محمدی اسیابادی، علی زمان در شعر حافظ [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 103-123]
 • محمودی، خیرالله پرندگان و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-58]
 • مدرسی، فاطمه تأمّلی در زبان ادبی رودکی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-18]
 • میرجعفری، حسین مزارات چرنداب تبریز [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 19-42]
 • میرزایی، طاهره نقد و بررسی دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 115-130]
 • میرزانیا، ماجده دیده شب زنده دار (نگاهی به جلوه شبنم در غزل فارسی از دیدگاه نماد گرایی و زیبایی شناسی) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 95-114]
 • میرزانیا، منصور دیده شب زنده دار (نگاهی به جلوه شبنم در غزل فارسی از دیدگاه نماد گرایی و زیبایی شناسی) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 95-114]

ن

 • نجاریان، محمدرضا نقد و تحلیل ابیات عربی در تاریخ بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 93-112]
 • ندایی، امیرحسین قابلیت های تعزیه در تصویر پردازی نوین (در بررسی دو نسخه تعزیه مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع)) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 113-127]
 • نصر اصفهانی، محمدرضا رودکی و عمرخیام [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 67-88]
 • نصر اصفهانی، محمدرضا نقد و بررسی دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 115-130]
 • نوری، حمیده راوی در رمان «آتش بدون دود» [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 79-94]

ی