راهنمای نویسندگان

در هنگام ارسال مقاله لازم است چهار فازیر یل با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

فایل تعارض منافع: فرم تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فایل تعهد نویسندگان: فرم تعهد نامه را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فایل فرم واگذاری حق انتشار مقاله: فرم واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

آموزش لینک منابع درون متنی به منابع پایانی

 شیوه نامه نگارش مقالات 

 الف- شرایط علمی

 1-   مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original Research)، تحلیلی و نتیجه پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.

 2-  در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر، اصیل و به روز استفاده شود.

 3-  مقاله باید صرفاً در یکی از موضوعات زیر تدوین شود.

 3-1- بررسی و تحلیل مبانی نظری شرح متون ادب فارسی

 3-2- بررسی و تحلیل و حلّ دشواریهای متون ادب فارسی

 3-3- بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی

 3-4- بررسی و تحلیل تحریفات راه‌یافته در متون ادب فارسی

 3-5- بررسی و تحلیل متون بر اساس نظریه ها و مکاتب جدید ادبی

 3-6- بررسی و نقد و تحلیل شرح‌های متون ادب فارسی

 3-7- بررسی و تحلیل و ارزش‌گذاری نسخ خطی متون ادب فارسی و معرفی آن ها

 3-8- زیبایی‌شناسی متون ادب فارسی

 3-9- موضوعات دیگری که به تبیین و تحلیل متون ادب فارسی می‌پردازد.

یاد آوری: دفتر نشریه، مقالات ادبیات معاصر را نمی پذیرد.

موضوع مقاله صرفا باید در یک تا حداکثر چهار متن کلاسیک منحصر باشد. بنابراین دفتر نشریه از پذیرش و بررسی مقالاتی که منحصر به متون خاصی نباشد معذور است.

 

 ب- ساختار مقاله

 1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت فارسی در آن رعایت شود.

 2_ مقاله علمی – پژوهشی ساختار مشخصی دارد که باید به دقت حفظ و رعایت شود. اجزای تشکیل دهنده یک مقاله علمی – پژوهشی عبارت است از:

 _ عنوان مقاله (عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و منعکس کننده محتوای مقاله باشد)

 _ چکیده (بین 200 تا 300 واژه)

 _ واژ‌های کلیدی (بین 3 تا 6 واژه)

 _ مقدمه (این بخش باید در حدود یک صفحه و شامل بیان پرسش یا پرسش‌های پژوهش، اهداف پژوهش و ضرورت یا اهمیت پژوهش باشد)

_ پیشینه پژوهش (در این بخش نویسنده به پیشینه مطالعات انجام شده، اعم از کتاب و مقاله، مربوط به موضوع پژوهش خود اشاره می‌کند)

 _ روش پژوهش (در این قسمت به مواردی چون نوع پژوهش، روش پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها، نوع داده‌ها، متغیرها و ... اشاره می‌شود)

 _ بحث اصلی (در ین قسمت با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و موضوع مقاله به طور علمی بررسی و تحلیل می‌شود)

 _ نتیجه‌گیری (در این قسمت یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش به طور دقیق و روشن ارائه می‌شود)

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 3- حجم مقاله باید بین 5000 تا 8000 واژه باشد.

 4-نام مؤلف یا مؤلفان طبق نمونه درج شده در باکس مربوطه در سامانه نشریه به درستی ثبت شود. 

 5- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

ج- شیوه ارجاع دهی و کتابنامه نویسی

منابع و مآخذ

 مجله متن شناسی ادب فارسی از روش APA برای ارجاع‌دهی و کتابنامه نویسی استفاده می‌کند. منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود.

راهنمای رفرنس نویسی به شیوه APA

 دقت فرمایید تمامی منابع در یک لیست الفبایی شوند.

کتاب 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ

 شهیدی، سید جعفر. (1364). شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، تهران: شرکت انتشارات علمی – فرهنگی.

 نشریه 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه (ایتالیک)، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص)

 میرباقری فرد، سید علی اصغر، شایان، الهام. (1391). «سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجری»، متن شناسی ادب فارسی، 3 (12)، 1-14.

 مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام ، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه)، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص)

سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام . (آخرین تاریخ).  عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

 لوح فشرده

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر

چکیده مبسوط

ارسال خلاصه مقاله به صورت انگلیسی   (حداقل 800 کلمه چکیده باشد)  شامل : 

 1- Abstract (200 کلمه)

2-  Introduction      3- Material & Methods     4- Discussion of Results & Conclusions     5- Keywords

با قلم Time New Romans 11 که بیانگر محتوای مقاله باشد  و مرتبه علمی ، محل کار مولفان و پست الکترونیکی نویسنده مسئول با قلم Time New Romans 10 زیر عنوان آورده شود. ضمنا فاصله خطوط 1 باشد.

کلیه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و بعد از چکیده مبسوط آورده شود. منابع بدین صورت ترجمه شود:

1- کلیه منابع فارسی طبق چکیده لاتین فصلنامه مربوطه باید به صورت انگلیسی آورده شود و دقت نمایید منابع نباید ترجمه شود، بلکه بر اساس اطلاعات لاتین کتاب یا نشریه منبع نوشته شود.

2- از بکار بردن شکل و جدول در چکیده مبسوط خودداری نمایید.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.3- از نویسندگان محترم تقاضا می شود که جهت تسریع در روند کار، منابع را طبق فرمت نشریه که در قسمت  راهنمای نویسندگان درج شده است تنظیم و ارسال نمایید.

4- نویسنده محترم لطفا برای بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط لاتین را قبل از ارسال به نشریه در سامانه grammarly قرار دهید و پس از رفع ایرادات که سامانه مشخص میکند آن را برای نشریه ارسال فرمایید.

شرط پذیرش نهایی مقاله داشتن چکیده مبسوط انگلیسی است که مترجم متخصص به صورت کاملا علمی و تخصصی ترجمه کرده باشد.

-دفتر نشریه در پذیرش یا رد مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

 

---------------------------------------------------