تماس با ما

شماره تماس: 37934230(031) (ساعات پاسخگویی روزهای اداری 8 تا 15)

پست الکترونیک دفتر نشریه: rpll@res.ui.ac.ir

 پست الکترونیک سردبیر نشریه (دکتر حسین آقاحسینی) : h.aghahosaini@gmail.com

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، معاونت پژوهش وفناوری,اداره انتشارات, کد پستی 8174673441

 


CAPTCHA Image