اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 484
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 352

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 49749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10850
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 177 روز
درصد پذیرش 13 %