آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 259

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 39
تعداد مشاهده مقاله 33440
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4977
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 158 روز
درصد پذیرش 10 %