آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 266
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 180

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 53
تعداد مشاهده مقاله 10159
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3963
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
درصد پذیرش 10 %