اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 315
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 223

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 43
تعداد مشاهده مقاله 11029
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4060
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
درصد پذیرش 12 %