اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 434
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 315

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 38728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7932
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
درصد پذیرش 13 %