داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
مختار ابراهیمی dr.ebrahimi1345@gmail.com استادیار استان خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
سیدمحمدرضا ابن الرسول ibnorrasool@yahoo.com استاد دانشگاه اصفهان
بهزاد اتونی behzad.atooni@abru.ac.ir استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آیت الله بروجردی- بروجرد
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com سایر دانشگاه اصفهان
علی اکبر احمدی دارانی aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی
خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com استاد عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir استاد تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات، گروه زبانشناسی اتاق 145
یوسف اصغری بایقوت yousofa1539@yahoo.com استادیار جبرفت، دانشگاه جیرفت
هادی اکبرزاده hadiakbarzade@yahoo.com استادیار استاد ادبیات/دانشکده ادبیات/پردیس امام محمد باقر/شهر بجنورد/استان خراسان شمالی
نصرالله امامی nasemami@yahoo.com استاد عضو هیات علمی
زهرا ایرانمنش iranmanesh.zahra@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر کرمان
محمدابرهیم ایرج پور irajpour20@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور
حشمت اله آذرمکان hazarmakan@gmail.com استادیار هیات علمی
احسان آقابابایی ehsan_aqababaee@yahoo.com استادیار  
زهرا آقابابائی zahrababaii@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر، اصفهان، ایران
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد دانشگاه اصفهان
سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه
علی اکبر باقری خلیلی aabagheri@umz.ac.ir استاد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران- بابلسر
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) botlab2005@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
محمود بشیری zrpbashiri2001@yahoo.com دانشیار گروه آموزشی  زبان وادبیات فارسی ، ادبیات وزبان های خارجی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران .
محمدصادق بصیری ms.basiri@gmail.com استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیده زیبا بهروز bseyede@ymail.com سایر دانش آموخته زبان و ادب فارسی، دانشکدل ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
یوسف بیگ باباپور yosefbeigbabapour@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
سیّد احمد پارسا a.parsa@uok.ac.ir استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات وزبان‌های خارجی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
خلیل پروینی parvini@modares.ac.ir استاد دانشگاه تربیت مدرس
آزاده پوده a.poudeh@gmail.com سایر اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
شکرالله پورالخاص pouralkhas@uma.ac.ir استادیار  
حسین پیرنجم الدین pirnajmuddin@fgn.ui.ac.ir دانشیار گروه انگلیسی، دانشگاه اصفهان
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
عظیم جباره ناصرو azim_jabbareh@yahoo.com استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com سایر دانش آموخته دکتری، دانشگاه یزد
سمانه جعفری samanehjafari101@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی . دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com استادیار دانشگاه شهید باهنر-بخش زبان و ادبیات فارسی.
مهرداد چترایی m_chatraei@yahoo.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
راضیه حجتی زاده rhojatizadeh@yahoo.com استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
سعید حسام‌پور shessampour@yahoo.com استاد گروه زبان و ادبیات فارسی،‌دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شیراز،‌ایران
محمدرضا حسنی جلیلیان hassani2j@yahoo.com استادیار دانشگاه لرستان
مریم حسینی drhoseini@yahoo.com استاد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مریم حیدری m.heidari33@gmail.com سایر فرهنگی
مرتضی حیدری mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار دانشیار، دانشگاه پیام نور
علی حیدری aheidary1348@yahoo.com استاد گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی . دانشگاه لرستان.. خرم آباد. ایران.
حسن حیدری h-haidary@araku.ac.ir استاد اراک-فلکه شریعتی -دانشگاه اراک-دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
اشرف خسروی ashraf.khosravi.f@gmail.com سایر دانشگاه اصفهان
ابوالفضل خطیبی abkhatib39@gmail.com سایر عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
طاهره خوشحال دستجردی t.khoshhal@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
مریم درپر dorpar90@gmail.com استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و  علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن ذوالفقاری zolfagari_hasan@yahoo.com استاد دانشگاه تربیت مدرس
رضا رستگاری rrastgari@gmail.com سایر دانش آموخته دکتری دانشگاه شیراز
زینب رضاپور zeinabrezapour@gmail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
والی رضایی vali.rezai@fgn.ui.ac.ir دانشیار اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی زبان‌های خارجی- گروه زبان‌شناسی
مهدی رضایی rezaei@kazerunsfu.ac.ir دانشیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com دانشیار دانشگاه قم
محمود رضایی دشت ارژنه mrezaei@shirazu.ac.ir دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com دانشیار دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران
احسان رئیسی ehsan.reisi@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
سید مهدی زرقانی irzarghani@yahoo.com استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهذ
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
امیر سلطان محمدی amirsoltanmohamadi6@gmail.com سایر دانشگاه اصفهان
الهام سیدان e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
سعید شفیعیون saeid.shafieioun@gmail.com استادیار دانشگاه اصفهان
محبوبه شمشیرگرها mah.shamshirgarha@yahoo.com استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گروه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی
اصغر شهبازی asgharshahbazi88@gmail.com استادیار دانشگاه یزد
قاسم صحرائی ghasem.sahrai@yahoo.com دانشیار خرم آباد/ کیلومتر5 جاده بروجرد/ دانشگاه لرستان/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ قاسم صحرائی
محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر صیادکوه ak_sayad@yahoo.com استاد دانشگاه شیراز ، شیراز ، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، بخش زبان و ادبیات فارسی
علی طاهری taheri321@yahoo.com استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
حمید طاهری taheri_x135@yahoo.com استادیار  
شیرزاد طایفی taefi@atu.ac.ir دانشیار دانشگاه علّامۀ طباطبائی، تهران، ایران
اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشیار  
عبدالله طلوعی آذر a.toloeiazar@urmia.ac.ir دانشیار گروه ادبیات، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، ایران
حبیب اله عباسی habibabbasi45@yahoo.com استاد دانشگاه خوارزمی
نیلوفرسادات عبداللهی niloofar_farhan@yahoo.com سایر دانش آموخته دانشگاه تهران
مهیار علوی مقدم m.alavi2007@yahoo.com دانشیار مشهد- بلوارارشاد(هفت تیر32)- پلاک 5- طبقه همکف- زنگ 33
میثم عودسوزان rpll@res.ui.ac.ir سایر دانشگاه اصفهان
رضا غفوری reza_ghafouri1360@yahoo.com دانشیار رفسنجان - میدان مدس- مرکز فرهنگی رفسنجان (موزه)- دانشگاه حضرت نرجس(س)
اقدس فاتحی fatehiaghdas34@gmail.com استادیار دانشگاه قم، ایران
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com دانشیار دانشیار زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور
نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار دانشگاه الزهرا
قدرت قاسمی پور gh.ghasemipour@yahoo.com استادیار  
حمیدرضا قانونی h.r.ghanooni@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com استاد استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، ایران
پرستو کریمی parastou_karimi@yahoo.com استادیار سپاهانشهر توحیدغربی خیابان طلوع خیابان صبور مجتمع مسکونی چهلستون بلوک3 شماره 331
مختار کمیلی mokhtar.komaily@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمدکاظم کهدویی mkka35@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران
نجم الدین گیلانی ngilani58@gmail.com دانشیار فردوسی مشهد
تیمور مالمیر timoormalmir@ut.ac.ir استاد دانشگاه کردستان
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار دهاقان- دانشگاه ازاد اسلامی
سید علی محمودی لاهیجانی mahmoudi4324@gmail.com سایر گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
بهار مختاریان baharmokhtarian@yahoo.com استادیار دانشگاه هنر اصفهان
محمود مدبری modaberi2001@yahoo.com استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مسجدی masjedi.hosein@yahoo.com استادیار عضو هیات علمی
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجید منصوری majid.mansuri@gmail.com استادیار همدان- روبروی بوستان مردم- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی- مجید منصوری
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر ایلام، شهرستان چرداول، شهر شباب، خیابان سوم، کوچۀ میثاق، رو به روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منزل مهدوی فر.
ایرج مهرکی i.mehr41@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد کرج
مصطفی موسوی mmusavi@ut.ac.ir دانشیار دانشیار گروه زبان و ادب فارسی .دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه تهران.تهران.ایران
علی اصغر میرباقری فرد a_mir_fard@yahoo.com دانشیار  
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار  
مریم نافلی maryam_nafeli@yahoo.com استادیار دانشگاه اصفهان
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد عضو هیات علمی
زهره نجفی z.najafi@ltr.ui.ac.ir دانشیار گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعیل نرماشیری toordan@yahoo.com استادیار سیستان و بلوچستان- ایرانشهر
بهمن نزهت b.nozhat@urmia.ac.ir دانشیار گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی، دانشکده: ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه (موسسه آموزشی): ارومیه، شهر: ارومیه، کشور:ایران.
ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا نیکویی alireza_nikouei@yahoo.com دانشیار دانشگاه گیلان
محبوبه همتیان m.hemmatiyan@gmail.com استادیار هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ابراهیم واشقانی فراهانی vasheghani1353@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
امید وحدانی فر o.vahdanifar@gmail.com استادیار خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی
فرحناز وطن خواه farah.vatan13@gmail.com مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمدکاظم یوسف پور yusofpur@yahoo.com دانشیار دانشگاه گیلان