داوران سال 1402

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com دانشیار
یدالله بهمنی مطلق y_bahmani43m@yahoo.com دانشیار
سمانه‌السادات آقادادی s.aghadadi@yahoo.com سایر
الهام سیدان e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir استادیار
راضیه حجتی زاده rhojatizadeh@yahoo.com استادیار
حمید رضا شعیری shairih@gmail.com استاد
اکبر صیادکوه ak_sayad@yahoo.com استاد
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com استاد
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) botlab2005@yahoo.com استادیار
نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com دانشیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
محمدابرهیم ایرج پور irajpour20@yahoo.com استادیار
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com سایر
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com دانشیار
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار
محرم رضایتی kishekhaleh@yahoo.com دانشیار
محمود رضایی دشت ارژنه mrezaei@shirazu.ac.ir دانشیار
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com استادیار
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir دانشیار
مرتضی حیدری mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار
فاطمه ماه وان fatemeh.mahvan@gmail.com استادیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com دانشیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com دانشیار
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com سایر
قدرت اله طاهری ghodrat66@yahoo.com دانشیار
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com استادیار
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
یحیی کاردگر kardgar1350@yahoo.com استاد
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
یحیی کاردگر kardgar1350@yahoo.com استاد
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com دانشیار
یحیی کاردگر kardgar1350@yahoo.com استاد
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com استاد
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com دانشیار
رضا شجری rshajari@yahoo.co.uk دانشیار
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com دانشیار
علی اکبر سام خانیانی asamkhaniani@birjand.ac.ir  
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@lpr.ui.ac.ir دانشیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
مریم حسینی drhoseini@yahoo.com استاد
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com سایر
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@lpr.ui.ac.ir دانشیار
محمود براتی mbk@ltr.ui.ac.ir استاد
زهره نجفی z.najafi@ltr.ui.ac.ir دانشیار
زهره نجفی z.najafi@ltr.ui.ac.ir دانشیار
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com دانشیار
حبیب اله عباسی habibabbasi45@yahoo.com استاد
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com دانشیار
احمد گلی ah.goli@yahoo.com دانشیار
فاطمه زمانی f.zamani@kub.ac.ir استادیار
اکرم هراتیان akramharatian@yahoo.com استادیار
زهرا نصیری شیراز zahra.nasirishiraz@yahoo.com استادیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com استادیار
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com دانشیار
عبدالله رادمرد radmard@um.ac.ir دانشیار
احترام رضایی em12_rezaee@yahoo.com استادیار
علیرضا شانظری alireza.shanazari17@gmail.com استادیار
اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشیار
فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com استادیار
فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com استادیار
ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
فاطمه زمانی f.zamani@kub.ac.ir استادیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@lpr.ui.ac.ir دانشیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
پدرام میرزایی ali.pedram.mirzaei@gmail.com دانشیار
پدرام میرزایی ali.pedram.mirzaei@gmail.com دانشیار
پدرام میرزایی ali.pedram.mirzaei@gmail.com دانشیار
محمدکاظم کهدویی mkka35@yahoo.com دانشیار
سید منصور سادات ابراهیمی msadatebrahimi@yahoo.com سایر
محمد رحیمی rahimim65@gmail.com استادیار
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com دانشیار
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com استاد
مجاهد غلامی mojahed.gholami@pgu.ac.ir استادیار
زهرا آقابابائی zahrababaii@gmail.com استادیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
زهرا اختیاری ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار
زهرا اختیاری ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار
خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com استاد
حسین حسن پور آلاشتی h.hasanpour@umz.ac.ir دانشیار
زهرا اختیاری ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار
زهرا اختیاری ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار
شیرزاد طایفی taefi@atu.ac.ir دانشیار
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com استادیار
بهجت السادات حجازی hejazi@uk.ac.ir دانشیار
هاجر فتحی نجف آبادی hf2_1361@yahoo.com سایر
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com استادیار
امید وحدانی فر o.vahdanifar@gmail.com دانشیار
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com استاد
احمد غنی‌پور ملکشاه ghanipour48@gmail.com دانشیار
امیر سلطان محمدی amirsoltanmohamadi6@gmail.com سایر
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com دانشیار
مهیار علوی مقدم m.alavi2007@yahoo.com دانشیار
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com دانشیار
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) botlab2005@yahoo.com استادیار
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com دانشیار
وحید عیدگاه طرقبه ای vahid.idgah@ut.ac.ir استادیار
محبوبه همتیان m.hemmatiyan@gmail.com استادیار
اصغر شهبازی asgharshahbazi88@gmail.com استادیار
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com دانشیار
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com دانشیار
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com سایر
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com استادیار
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com دانشیار
محمد تقی جهانی mtjahani@gmail.com استادیار
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com استاد
سعید شفیعیون saeid.shafieioun@gmail.com استادیار
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار
جلیل مشیدی jmoshayedi12@yahoo.com دانشیار
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com دانشیار
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
احسان رئیسی ehsan.reisi@gmail.com استادیار
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
رضا شجری rshajari@yahoo.co.uk دانشیار
تیمور مالمیر t.malmir@uok.ac.ir استاد
علی حیدری aheidary1348@yahoo.com استاد
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشیار
قدرت قاسمی پور gh.ghasemipour@yahoo.com استادیار
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com دانشیار
سیّد احمد پارسا a.parsa@uok.ac.ir استاد
سید علی قاسم زاده s.ali.ghasem@gmail.com استاد
مهدی دهرامی dehrami3@gmail.com استادیار
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر
سید منصور سادات ابراهیمی msadatebrahimi@yahoo.com سایر
غلامرضا سالمیان salemian@razi.ac.ir استاد
مریم حیدری m.heidari33@gmail.com سایر
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com دانشیار
مجید منصوری majid.mansuri@gmail.com استادیار
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار
مجید منصوری majid.mansuri@gmail.com استادیار
مهدی رمضانی mehdi.ramazani85@gmail.com استادیار
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) botlab2005@yahoo.com استادیار
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
میثم محمدی narisafyazd@gmail.com سایر
مهدی سلمانی m.salmani54@yahoo.com استادیار
ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد
لیلا میرمجربیان mmleila2010@gmail.com استادیار
آرش امرایی amraei@kmsu.ac.ir استادیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
حسین علیقلی‌زاده aligholizadeh@kntu.ac.ir استادیار
فاطمه زمانی f.zamani@kub.ac.ir استادیار
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com استادیار
فاطمه زمانی f.zamani@kub.ac.ir استادیار
خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com استاد
محمدکاظم یوسف پور yusofpur@gmail.com دانشیار
محمدکاظم یوسف پور yusofpur@gmail.com دانشیار
رضا شجری rshajari@yahoo.co.uk دانشیار
مریم باقی mbaghi@qom.ac.ir استادیار
سیاوش حق جو s.haghjou@umz.ac.ir دانشیار
سیاوش حق جو s.haghjou@umz.ac.ir دانشیار
محبوبه همتیان m.hemmatiyan@gmail.com استادیار
علی اکبر باقری خلیلی aabagheri@umz.ac.ir استاد
سیاوش حق جو s.haghjou@umz.ac.ir دانشیار
سیاوش حق جو s.haghjou@umz.ac.ir دانشیار
معصومه محمدی masoome_mohammadi@yahoo.com سایر
عسگر بابازاده اقدام askar.babazadeh@gmail.com استادیار
زهرا نصیری شیراز zahra.nasirishiraz@yahoo.com استادیار
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر
علی حیدری aheidary1348@yahoo.com استاد
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار
همایون جمشیدیان homayunjamshidian@yahoo.com دانشیار
محمود بشیری zrpbashiri2001@yahoo.com دانشیار
محمدرضا امینی mza130@gmail.com دانشیار
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com دانشیار
مهیار علوی مقدم m.alavi2007@yahoo.com دانشیار
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com دانشیار
قهرمان شیری ghahreman.shiri@gmail.com استاد
محمدرضا نجاریان reza_najjarian@yazd.ac.ir استاد
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار
قدرت قاسمی پور gh.ghasemipour@yahoo.com استادیار
سید منصور سادات ابراهیمی msadatebrahimi@yahoo.com سایر
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir دانشیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@lpr.ui.ac.ir دانشیار
احسان رئیسی ehsan.reisi@gmail.com استادیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com استاد
سعید مهدوی فر s.mahdavifar@yahoo.com سایر
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com دانشیار
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار
حسین حسن پور آلاشتی h.hasanpour@umz.ac.ir دانشیار
مجاهد غلامی mojahed.gholami@pgu.ac.ir استادیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com دانشیار
هادی درزی رامندی ramandihadi@yahoo.com استادیار
مریم شیبانیان sheibanian@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار
آرزو پوریزدان پناه pooryazdanpanah@yazd.ac.ir دانشیار
سیّد احمد پارسا a.parsa@uok.ac.ir استاد
محمود رضایی دشت ارژنه mrezaei@shirazu.ac.ir دانشیار
علیرضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com دانشیار
رضا شجری rshajari@yahoo.co.uk دانشیار
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com دانشیار
معصومه محمدی masoome_mohammadi@yahoo.com سایر
قدرت اله طاهری ghodrat66@yahoo.com دانشیار
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com دانشیار
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com استادیار
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com دانشیار
محمد رضا عزیزی mohammadrazizi@birjand.ac.ir استادیار
سوسن جبری sousan_jabri@yahoo.com دانشیار
خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com استاد
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com دانشیار
جمیله اخیانی j_akhyani@znu.ac.ir دانشیار
نصرالله امامی nasemami@yahoo.com استاد
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@lpr.ui.ac.ir دانشیار
زهرا نصیری شیراز zahra.nasirishiraz@yahoo.com استادیار
زهرا نصیری شیراز zahra.nasirishiraz@yahoo.com استادیار
وحید عیدگاه طرقبه ای vahid.idgah@ut.ac.ir استادیار
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com استادیار
امید شاه مرادی o.shahmoradi1988@yahoo.com سایر
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com دانشیار
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد
زرین تاج واردی zt.varedi@gmail.com دانشیار
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com دانشیار
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار
اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشیار
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار
سید مهدی زرقانی zarghani@um.ac.ir استاد
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com دانشیار
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir دانشیار
رضا روحانی r.ruhani@kashanu.ac.ir دانشیار
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد
قدرت اله طاهری ghodrat66@yahoo.com دانشیار
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد
قدسیه رضوانیان ghrezvan@umz.ac.ir دانشیار
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir دانشیار
قدرت اله طاهری ghodrat66@yahoo.com دانشیار
مرتضی حیدری mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار
زهره نجفی z.najafi@ltr.ui.ac.ir دانشیار
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com استادیار
بهزاد اتونی behzad.atooni@abru.ac.ir استادیار
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir دانشیار
امیرعباس عزیزی فر azizifar57@yahoo.com دانشیار
حمید رضا شعیری shairih@gmail.com استاد
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com استادیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار