داوران سال 1399

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی  
مختار کمیلی mokhtar.komaily@gmail.com  
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com https://publons.com/researcher/4889515/omid-zakerikish/
عباسعلی آهنگر ahangar@english.usb.ac.ir  
مسعود آلگونه algooneh@yahoo.com  
جلیل اله فاروقی هندوالان jfaroughi@birjand.ac.ir  
حمیدرضا خوارزمی hamidrezakharazmi@yahoo.com  
جواد دهقانیان mirjavad2003@yahoo.com https://publons.com/researcher/5096932/javad-dehghanian/
زهرا دهقانیان zahrababaii@gmail.com  
رضا رستگاری rrastgari@gmail.com  
رضا روحانی r.ruhani@kashanu.ac.ir  
علی اکبر احمدی دارانی aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com  
علی جهانشاهی افشار ajahanshahiafshar@gmail.com  
ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com  
مهیار علوی مقدم m.alavi2007@yahoo.com  
مریم محمودی m.mahmoodi75@yahoo.com https://publons.com/researcher/4642276/maryam-mahmoodi/
سید امیر جهادی jahady2000@gmail.com  
احسان رئیسی ehsan.reisi@gmail.com https://publons.com/researcher/3472336/ehsan-reisi/
فرحناز وطن خواه farah.vatan13@gmail.com  
زهره نجفی z.najafi@ltr.ui.ac.ir https://publons.com/researcher/2092053/zohre-najafi/
قدرت اله طاهری ghodrat66@yahoo.com  
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) botlab2005@yahoo.com  
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com  
محمود براتی mbk@ltr.ui.ac.ir  
رحمان مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com  
رحمان صحراگرد rahman.sahragard@gmail.com https://publons.com/researcher/1820668/rahman-sahragard/
راضیه حجتی زاده rhojatizadeh@yahoo.com  
نسرین فقیه ملک مرزبان nasrinfaghih@yahoo.com  
ابراهیم واشقانی فراهانی vasheghani1353@gmail.com  
میلاد جعفرپور milad138720@gmail.com https://publons.com/researcher/4928702/milad-jafarpoor/
اشرف خسروی ashraf.khosravi.f@gmail.com  
فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com https://publons.com/institution/53169/
سعید حسام‌پور shessampour@yahoo.com  
جبار نصیری jabbarnasiri@gmail.com https://publons.com/researcher/4389262/jaber-nasiri/
علی حیدری aheidary1348@yahoo.com https://publons.com/researcher/3070533/ali-heidari/
حسن حیدری h-haidary@araku.ac.ir  
محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk  
محمود رضایی دشت ارژنه mrezaei@shirazu.ac.ir https://publons.com/researcher/2119197/mahmoud-rezaei/
خدابخش اسداللهی kh.asadollahi@gmail.com  
زینب رضاپور zeinabrezapour@gmail.com https://publons.com/researcher/4383371/zeinab-rezapour/
محبوبه شمشیرگرها mah.shamshirgarha@yahoo.com https://publons.com/researcher/4397305/mahboobe-shamshirgarha/
اصغر شهبازی asgharshahbazi88@gmail.com  
محمدابرهیم ایرج پور irajpour20@yahoo.com https://publons.com/researcher/4883016/mohammad-ebrahim-irajpour/
غلامرضا سالمیان salemian@razi.ac.ir https://publons.com/researcher/4540907/gholamreza-salemian/
زهرا افتخار فسایی z.eftekhar2015@gmail.com  
نجمه حسینی سروری n.hosseini@uk.ac.ir  
سهیلا فرهنگی farhangisoheila@gmail.com  
حسن ذوالفقاری zolfagari_hasan@yahoo.com  
حمیدرضا قانونی h.r.ghanooni@gmail.com  
رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com  
سعید شفیعیون saeid.shafieioun@gmail.com  
اسراءالسادات احمدی srhmdi@yahoo.com  
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com  
معین کاظمی فر kazemimiein@shirazu.ac.ir  
مرتضی حیدری mortezaheydari.58@gmail.com https://publons.com/researcher/2607198/morteza-heydari/
یوسف اصغری بایقوت yousofa1539@yahoo.com  
سیدمحمدرضا ابن الرسول ibnorrasool@yahoo.com  
محمدرضا نجاریان reza_najjarian@yazd.ac.ir https://publons.com/researcher/3080145/mohammadreza-najjarian/
کامران ارژنگی k.arzhangi@gmail.com  
محمود مدبری modaberi2001@yahoo.com  
مصطفی موسوی mmusavi@ut.ac.ir  
مهرداد چترایی m_chatraei@yahoo.com https://publons.com/researcher/4433641/mehrdad-chatraei-azizabadi/
محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com  
تیمور مالمیر timoormalmir@ut.ac.ir https://publons.com/researcher/4086102/teymoor-malmir/
حسین حسن رضایی hosein_rezaie5@yahoo.com https://publons.com/researcher/2055480/hossein-rezai/
شیرزاد طایفی taefi@atu.ac.ir  
الهام سیدان e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir  
وحید عیدگاه طرقبه ای vahid.idgah@ut.ac.ir  
علی صباغی a-sabaghi@araku.ac.ir  
مریم حیدری m.heidari33@gmail.com https://publons.com/researcher/1940482/maryam-heidari/
زهرا نصیری شیراز zahra.nasirishiraz@yahoo.com  
ابوالفضل خطیبی abkhatib39@gmail.com  
منوچهر جوکار gol.joukar@gmail.com  
اقدس فاتحی fatehiaghdas34@gmail.com  
رضا ستاری rezasatari@yahoo.com https://publons.com/researcher/4283903/reza-satari/
امیرعباس عزیزی فر azizifar57@yahoo.com  
علی محمد رضایی هفتادر dalirezaei@chmail.ir  
محمد حسین کرمی mohamadhkarami@gmail.com  
ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir  
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com  
فاطمه ماه وان fatemeh.mahvan@gmail.com  
علی بوذری a.boozari@art.ac.ir  
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com  
احمد رضایی جمکرانی a52_2006@yahoo.com  
علی اصغر میرباقری فرد a_mir_fard@yahoo.com  
زهره احمدی پور اناری ahmadypoor@yahoo.com  
زهرا اختیاری ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir  
سوسن جبری sousan_jabri@yahoo.com https://researcher/3005028/sousan-jabri/
فضل الله خدادادی fazlollah1390@yahoo.com  
محمود بشیری zrpbashiri2001@yahoo.com  
محمد تقوی motaghavi@yahoo.com  
قدرت قاسمی پور gh.ghasemipour@yahoo.com  
ندا یانس neda.yans.2016@gmail.com  
هیوا حسن پور hiva.hasanpour@uok.ac.ir  
مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com  
داود عمارتی مقدم demarati@gmail.com  
سیده مریم روضاتیان rozatian@yahoo.com  
حجت الله امید علی h-omidali@araku.ac.ir  
سید مهدی رحیمی smahdirahimi@gmail.com  
حمید عبدالهیان abdollahian2002@yahoo.com  
ساسان زندمقدم parsigooy@gmail.com  
لیلی ورهرام leilivarahram@gmail.com  
مهشید میرفخرایی mahshidmirfakhraie@yahoo.com  
سیدمهدی طباطبائی m_tabatabaei@sbu.ac.ir  
محبوبه همتیان m.hemmatiyan@gmail.com  
یحیی کاردگر kardgar1350@yahoo.com  
مجتبی مجرد mojarrad_mojtaba@yahoo.com  
خیراله محمودی mahmoudi_kh27@yahoo.com  
سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com  
حبیب اله عباسی habibabbasi45@yahoo.com  
بهزاد اتونی behzad.atooni@abru.ac.ir  
عظیم جباره ناصرو azim_jabbareh@yahoo.com  
سجاد حسینی s.hoseini@uma.ac.ir  
امید وحدانی فر o.vahdanifar@gmail.com  
فیروز فاضلی drfiroozfazeli@yahoo.com