تجلیل رییس جمهور از دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد استاد نمونه و برجسته دانشگاه اصفهان

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

چاپ و انتشار ۱۱۴ عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی، ۳۶مقاله چاپ شده در همایش های داخلی و بین المللی، تألیف بیش از ۱۱ عنوان کتاب، تصحیح بیش از ۱۰ اثر فاخر فارسی و عربی و بیش از ۸ طرح پژوهشی بخشی از کارنامۀ درخشان علمی دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد است.

همچنین جریان سازی علمی در حوزۀ ادبیات عرفانی درکشور، اشتغال آفرینی برای دانش آموختگان مقاطع مختلف رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و سیاست گذاری و ارائۀ راهکارهای عملیاتی با استفاده از ادبیات عرفانی و عرفان اصیل اسلامی برای حل مشکلات جامعه از جمله اقدامات ایشان به شمار می‌آید.

گفتنی است، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد استاد برجسته و دانشمند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ به عنوان «چهره ماندگار علوم انسانی کشور در زمینه زبان، زبانشناسی و ادبیات» انتخاب شده بود.

مصحح برگزیدۀ متون عرفانی مراسم بزرگداشت حامیان نسخ خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰، استاد برگزیدۀ دومین دورۀ جایزۀ سال دکتر محمد معین در سال ۱۳۸۹، مقالۀ برتر در همایش حامیان نسخ خطی کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانۀ ملی ایران ۱۳۹۴، نشان ویژه عطارپژوهی بزرگداشت عطار نیشابوری سال ۱۳۹۶،چهره ماندگار زبان، زبانشناسی و ادبیات در سال۱۳۹۹ ، بخشی دیگر از کارنامه علمی درخشان این استاد برجسته دانشگاه اصفهان است.