لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسؤول) بتوانند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید.  تمامی مکاتبات نشریه به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسؤول امکان پذیر است.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.


 • نوع اعتبار                          علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم               ب
 • ضریب تاثیر در ISC              ا  (Q2) (هسته) 0.125
 • نوع داوری                         دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری              1 ماه
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                        فارسی (چکیده مبسوط انگلیسی)
 • نوع انتشار                         الکترونیکی
 • نوع دسترسی                      رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی             دارد
 • هزینه بررسی و انتشار          دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متن شناسی ادب فارسی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است.

مقاله پژوهشی
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131244.1986

چکیده
  تاریخ آل‌عثمان جزو متون تاریخی دورۀ عثمانی است که در یک مقدمه و دوازده مقاله در شرح احوال سلسلۀ عثمانی به نگارش درآمده است. این اثر شرح وقایع و اتفاقات دولت عثمانی از مبدأ پیدایش تا زمان راغب پاشا و خلاصۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی
بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی

اشرف سراج؛ ذوالفقار علامی؛ فرهاد ساسانی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.129040.1916

چکیده
  ساختار متن و چگونگی چینش اجزای سازندۀ آن نقش مهمی در فهم مخاطب از معنا دارد. گویندۀ توانا برای نفوذ در ذهن مخاطب از شگردهای مختلفی در زبان استفاده می‏کند؛ یکی از این شگردها نوع چینشی است که برای ساختار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل سرگذشت بهرام چوبین، در بستر تاریخ و شاهنامه براساس ناهم‌گونیِ رفتاریِ «خود و دیگری»، ازمنظرِ نشانه‌شناسی فرهنگی
بررسی و تحلیل سرگذشت بهرام چوبین، در بستر تاریخ و شاهنامه براساس ناهم‌گونیِ رفتاریِ «خود و دیگری»، ازمنظرِ نشانه‌شناسی فرهنگی

ارسلان بهاری؛ علی محمدی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131643.1999

چکیده
  نشانه‌شناسی فرهنگی یکی از مهم‌ترین رویکردهای علم نشانه‌شناسی است. یوری لوتمان از بنیانگذاران نشانه‌شناسی فرهنگی است که فرهنگ و روابط بینافرهنگی را مبتنی بر شیوة تعامل «خود» و «دیگری» در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معانی و کارکردهایِ نادر و بدیعِ حروف اضافه در منظومۀ حماسیِ زرّین‌قبانامه
معانی و کارکردهایِ نادر و بدیعِ حروف اضافه در منظومۀ حماسیِ زرّین‌قبانامه

بهزاد اتونی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 57-67

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.130497.1962

چکیده
  زرّین‌قبانامه یکی از بلندترین منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه است. نویسنده در این اثر به ذکر دلاوری‌ها و جنگ‌های زرّین‌قبا، رستم و خاندان رستم در زمان پادشاهی کیخسرو و عهد نبوت سلیمان نبی (ع) و نبرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد
کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد

زهره احمدی پور اناری؛ فاطمه جعفری کمانگر

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 69-81

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.130579.1966

چکیده
  مرصادالعباد کتابی عرفانی است؛ ازاین‌رو موضوعِ محوری آن خداجویی است و نام‏های متعالی خدا در آن فراوان دیده‏ می‏شود. دربارۀ اسماءالله پژوهش‏های فراوانی انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی زبانی و بلاغی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی
کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 83-101

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.130731.1974

چکیده
  موتیف از اصطلاحات رایج در حوزة علم و هنر و ادبیات است. مهم‏ترین ویژگی موتیف تکرار و معنی‏افزایی است و یکی از ابزارهای مناسب برای نقد و تحلیل صوری و محتوایی آثار است. صائب تبریزی بزرگ‏ترین شاعر غزلسرای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت تصحیح دوبارة رباعیات ابوالوفای خوارزمی
ضرورت تصحیح دوبارة رباعیات ابوالوفای خوارزمی

احمد علی زاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 103-125

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.130042.1948

چکیده
  خواجه ابوالوفای خوارزمی (ف. 835 ق.) از شاعران و عارفان نیمۀ دوم قرن هشتم و نیمۀ اول قرن نهم است. موضوع این مقاله بازنگری رباعیات ابوالوفای خوارزمی (تصحیح بهشتی شیرازی)، ازنظر کیفیّت تصحیح و سندیّت آنها در ...  بیشتر
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

مریم محمودی؛ رضا الیاسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2017.77436

چکیده
  واقعیت‌ها و حوادث گوناگونی در جهان هستی وجود دارد که فراتر از درک و فهم انسان است و آدمی برای شناخت آنها ابزار و توانایی خاصی ندارد؛ به همین سبب برای بیان و توصیف‌ آنها از ابزاری ابداعی به نام نماد استفاده ...  بیشتر
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-130

چکیده
  مشک گذشته از کاربردهای دیگرش به عنوان نوعی مادّه عطری و یا رنگی، گونه‌ای داروی عطری و حیوانی است و جزء ادویه مفرده به حساب می‌آید که در درمان انواع بیماری‌ها از آن بهره می‌برده‌اند. این ویژگی‌های مشک، ...  بیشتر
فارسی دری
فارسی دری

مهدی تدین

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  فارسی دری زبانی است که از اواخر دوره ساسانی تا امروز، زبان فرهیختگان ایرانی بوده و نه تنها درمدائن و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست‌ترین شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بدان سخن می‌گفته‌اند. با وجود دلائل ...  بیشتر
حافظ و مقوله جبر و اختیار
حافظ و مقوله جبر و اختیار

مهدی دشتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-66

چکیده
  از گذشته تا کنون، شناختِ حافظ، دغدغه بسیاری از محقّقان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحثِ جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری، حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری ...  بیشتر
گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی
گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

محمدحسین کرمی؛ مرضیه طاهری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2017.21409

چکیده
  نقد کتاب، نوعی نقد ادبی است که آثار را بر ‌اساس محتوا، روش کار و نیک و بدی‌های آن و همچنین طبق نظر، مهارت­ و قدرت تحلیل منتقد ارزیابی می‌کند. منتقد، عوامل مختلفی را برای تحلیل اثر در نظر می‌گیرد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خواستن توانستن نیست؛ تأملی در باب بهانه‌جویی مرغان منطق‌الطیر
خواستن توانستن نیست؛ تأملی در باب بهانه‌جویی مرغان منطق‌الطیر

محمد تقوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.130278.2002

چکیده
  طلب(خواستن) اولین مرحله(مقام) در سیر و سلوک (سفر مرغان به سوی سیمرغ) است و در منطق‌الطیر مسائل مربوط به این مقام بسیار مفصلتر از مقامات دیگر آمده است. در این مرحله مرغان به ضرورت یافتن سیمرغ و رسیدن به او ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تصحیح و گزارش لغات، اصطلاحات و عباراتی از نزهت‌نامۀ علائی
تصحیح و گزارش لغات، اصطلاحات و عباراتی از نزهت‌نامۀ علائی

رحمان ذبیحی؛ مریم kasaee

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.132271.2019

چکیده
  نزهت‌نامۀ علائی از مهمترین دائره‌المعارف‌های کهن تاریخ ادبیات فارسی است که به سبب سرشت خاص خویش، متنی چند دانشی به شمار می‌آید و مخاطب هنگام مطالعۀ آن با مطالب گوناگونی روبرو می‌شود. این متن ترکیبی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی رسایل العشاق و تحلیل آراء سیفی نیشابوری در آداب کتابت و انشای نامه‌های عاشقانة فارسی در سدة ششم هجری
معرفی رسایل العشاق و تحلیل آراء سیفی نیشابوری در آداب کتابت و انشای نامه‌های عاشقانة فارسی در سدة ششم هجری

احترام رضایی؛ سکینه غلام پور دهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131026.1987

چکیده
  سیفی نیشابوری، از ادبای سدة ششم، قدیمی‌ترین مجموعة نامه‌های عاشقانة فارسی را با عنوان «رسائل‌العشاق و وسایل‌المشتاق» فراهم کرده‌است. او در این اثر، صد ‌نامه در موضوعات مختلف عشقی، ترتیب داده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسلک العارفین کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان
مسلک العارفین کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان

مریم حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.133356.2046

چکیده
  چکیده مسلک العارفین کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان یکی از متون دوره پیشانقشبندی مربوط به دورۀ خواجگان کتابی است با عنوان مسلک العارفین که مؤلف آن فردی به نام محمد بن احمد بن محمد بخاری و یا محمد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کارکردهای بلاغی «ایهام تبادر» در نفثةالمصدور
بررسی کارکردهای بلاغی «ایهام تبادر» در نفثةالمصدور

مهدی دشتی؛ سجاد منیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.132083.2011

چکیده
  نفثة‌المصدور، اثر تاریخی-ادبی شهاب‌الدین محمد خُرندزی زَیدری نَسَوی می‌باشد که به سبک نثر مصنوع نوشته شده است. از جمله صنایع بدیع معنوی که در بلاغت این کتاب موثر بوده است، «ایهام» می‌باشد. یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه- معنا شناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی
تحلیل نشانه- معنا شناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

مهناز روانبخش؛ فاطمه امامی؛ شهین اوجاق علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131525.1993

چکیده
  نشانه معنا شناسی در متون ادبی، از جمله علوم نوینی است که درک و شناخت بیشتری از متن در اختیار خواننده می‌گذارد. در این پژوهش با بررسی گفتمان از زاویه‌های نوینی مواجه می‌شویم که دریچۀ جدیدی از معانی را ...  بیشتر

ابر واژگان