تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 407
تعداد نویسندگان 522
تعداد مشاهده مقاله 933,806
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238,694
نسبت مشاهده بر مقاله 2294.36
نسبت دریافت فایل بر مقاله 586.47
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,957
تعداد مقالات رد شده 1,134
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 446
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 429

لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

 بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسؤول مقاله باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از اینرو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد. 

نکته: دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: 1- دانشجو 2-استاد راهنما (نویسنده مسئول) و 3- استاد مشاور

سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسؤول) بتوانند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید.  تمامی مکاتبات نشریه به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسؤول امکان پذیر است.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.


 • نوع اعتبار                          علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم               ب
 • ضریب تاثیر در ISC              ا  (Q1)0.236
 • نوع داوری                         دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری             4 ماه
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                        فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                         الکترونیکی
 • نوع دسترسی                    رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی           دارد
 • هزینه بررسی و انتشار          دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.