لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسؤول) بتوانند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید.  تمامی مکاتبات نشریه به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسؤول امکان پذیر است.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.


 • نوع اعتبار                          علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم               ب
 • ضریب تاثیر در ISC              ا  (Q2) (هسته) 0.125
 • نوع داوری                         دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری              1 ماه
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                        فارسی (چکیده مبسوط انگلیسی)
 • نوع انتشار                         الکترونیکی
 • نوع دسترسی                      رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی             دارد
 • هزینه بررسی و انتشار          دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متن شناسی ادب فارسی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است.

مقاله پژوهشی
مسلک‌العارفین کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان
مسلک‌العارفین کهن‌ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان

مریم حسینی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133356.2046

چکیده
  مسلک‌العارفین یکی از متون دورة پیشانقشبندی مربوط به دورۀ خواجگان کتابی است. مؤلف آن، محمد بن احمد بن محمد بخاری و یا محمد بن احمد اسعد بخاری است. این کتاب از مهم‌ترین منابع شناخت طریقت خواجگان پیش از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خواستن توانستن نیست؛ تأملی درباب بهانه‌جویی مرغان منطق‌الطیر
خواستن توانستن نیست؛ تأملی درباب بهانه‌جویی مرغان منطق‌الطیر

محمد تقوی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.130278.2002

چکیده
  طلب (خواستن) نخستین مرحله (مقام) در سیر و سلوک (سفر مرغان به سوی سیمرغ) است. در منطق‌الطیر مسائل مربوط‌ به این مقام بسیار مفصل‌تر از مقامات دیگر آمده است. در این مرحله مرغان به ضرورت یافتن سیمرغ و رسیدن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کارکردهای بلاغی «ایهام تبادر» در نفثة‌المصدور
بررسی کارکردهای بلاغی «ایهام تبادر» در نفثة‌المصدور

مهدی دشتی؛ سجاد منیعی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.132083.2011

چکیده
  نفثة‌المصدور، اثر تاریخی ـ ادبی از شهاب‌الدین محمد خُرندزی زَیدری نَسَوی است که به سبک نثر مصنوع نوشته شده است. «ایهام» ازجمله صنایع بدیع معنوی است که در بلاغت این کتاب مؤثر بوده است. «ایهام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تصحیح و گزارش لغات، اصطلاحات و عباراتی از نزهت‌نامۀ علائی
تصحیح و گزارش لغات، اصطلاحات و عباراتی از نزهت‌نامۀ علائی

رحمان ذبیحی؛ مریم کسائی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.132271.2019

چکیده
  نزهت‌نامۀ علائی از مهم‌ترین دایرة‌المعارف‌های کهن تاریخ ادبیات فارسی است که به‌سبب سرشت خاص خویش، متنی چنددانشی به شمار می‌آید و مخاطب هنگام مطالعۀ آن با مطالب گوناگونی روبه‌رو می‌شود. این متن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی اثری ناشناخته در سیرۀ نبوی: متمّم السّیر فی فضیلة خیر البشر
معرفی اثری ناشناخته در سیرۀ نبوی: متمّم السّیر فی فضیلة خیر البشر

معصومه هارونی؛ شهرزاد نیازی؛ مهرداد چترایی؛ محبوبه خراسانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 71-83

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.132625.2028

چکیده
  عبدالعزیز ملقّب به محیی الحصاری یکی از سیره‌نویسان نبوی است که در ابتدای قرن نهم می‌زیسته و در هیچ‌یک از مراجع و مآخذ، اسمی از او نیامده است. او صاحب اثری به نام متمم السیر فی فضیلة خیر البشر است. این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه ـ معناشناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی
تحلیل نشانه ـ معناشناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

مهناز روانبخش؛ فاطمه امامی؛ شهین اوجاق علیزاده

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.131525.1993

چکیده
  نشانه معناشناسی در متون ادبی، ازجمله علوم جدیدی است که درک و شناخت بیشتری از متن، در اختیار خواننده می‌گذارد. در این پژوهش با بررسی گفتمان، از زاویه‌های تازه‌ای به متن نگریسته می‌شود که دریچۀ تازه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی رسائل‏ العشاق و بررسی شیوة سیفی نیشابوری در آداب کتابت و انشای نامه‏ های عاشقانة فارسی در سدة ششم هجری
معرفی رسائل‏ العشاق و بررسی شیوة سیفی نیشابوری در آداب کتابت و انشای نامه‏ های عاشقانة فارسی در سدة ششم هجری

احترام رضایی؛ سکینه غلام پور دهکی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.131026.1987

چکیده
  سیفی نیشابوری، از ادبای سدة ششم، قدیمی‏ترین مجموعة نامه‏های عاشقانة فارسی را با عنوان رسائل‏ العشاق و وسایل ‏المشتاق فراهم کرده ‏است. او در این اثر، صد نامه در موضوعات مختلف عشقی ترتیب داده است ...  بیشتر
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

مریم محمودی؛ رضا الیاسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.77436

چکیده
  واقعیت‌ها و حوادث گوناگونی در جهان هستی وجود دارد که فراتر از درک و فهم انسان است و آدمی برای شناخت آنها ابزار و توانایی خاصی ندارد؛ به همین سبب برای بیان و توصیف‌ آنها از ابزاری ابداعی به نام نماد استفاده ...  بیشتر
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-130

چکیده
  مشک گذشته از کاربردهای دیگرش به عنوان نوعی مادّه عطری و یا رنگی، گونه‌ای داروی عطری و حیوانی است و جزء ادویه مفرده به حساب می‌آید که در درمان انواع بیماری‌ها از آن بهره می‌برده‌اند. این ویژگی‌های مشک، ...  بیشتر
فارسی دری
فارسی دری

مهدی تدین

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  فارسی دری زبانی است که از اواخر دوره ساسانی تا امروز، زبان فرهیختگان ایرانی بوده و نه تنها درمدائن و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست‌ترین شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بدان سخن می‌گفته‌اند. با وجود دلائل ...  بیشتر
حافظ و مقوله جبر و اختیار
حافظ و مقوله جبر و اختیار

مهدی دشتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-66

چکیده
  از گذشته تا کنون، شناختِ حافظ، دغدغه بسیاری از محقّقان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحثِ جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری، حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری ...  بیشتر
گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی
گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

محمدحسین کرمی؛ مرضیه طاهری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.21409

چکیده
  نقد کتاب، نوعی نقد ادبی است که آثار را بر ‌اساس محتوا، روش کار و نیک و بدی‌های آن و همچنین طبق نظر، مهارت­ و قدرت تحلیل منتقد ارزیابی می‌کند. منتقد، عوامل مختلفی را برای تحلیل اثر در نظر می‌گیرد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133086.2041

چکیده
  مثنوی بزمی-تاریخی دولرانی خضرخان روایتگر عشق شاهزاده خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی، و دیولدی، دختر راجه گجرات، است. این منظومه از آثار دهه پایانی عمر امیرخسرو دهلوی است که بخش نخست آن را به درخواست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی
بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی

زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان 'گلفام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133064.2039

چکیده
  چکیده راه سلوک راهی پر سلاسل و غل است. عارف باید قهرمانانه بر موانع غلبه کند تا به دیدار خداوند برسد. این موانع فیزیکی نیستند؛ امّا بر اساس نظریّه طرح‌واره‌های تصویری که نخستین بار توسط لیکاف و جانسون ...  بیشتر

ابر واژگان