لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسؤول) بتوانند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید.  تمامی مکاتبات نشریه به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسؤول امکان پذیر است.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی (به همراه چکیده مبسوط فارسی) حداکثر دو هفته پس از پذیرش مقاله، باید توسط نویسنده ارسال شود.


 • نوع اعتبار                          علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم               ب
 • ضریب تاثیر در ISC              ا  (Q2) (هسته) 0.125
 • نوع داوری                         دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری             4 ماه
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                        فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                         الکترونیکی
 • نوع دسترسی                    رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی           دارد
 • هزینه بررسی و انتشار          دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متن شناسی ادب فارسی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است.

نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس
1. نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

مریم محمودی؛ رضا الیاسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2017.77436

چکیده
  واقعیت‌ها و حوادث گوناگونی در جهان هستی وجود دارد که فراتر از درک و فهم انسان است و آدمی برای شناخت آنها ابزار و توانایی خاصی ندارد؛ به همین سبب برای بیان و توصیف‌ آنها از ابزاری ابداعی به نام نماد استفاده ...  بیشتر
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی
2. کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-130

چکیده
  مشک گذشته از کاربردهای دیگرش به عنوان نوعی مادّه عطری و یا رنگی، گونه‌ای داروی عطری و حیوانی است و جزء ادویه مفرده به حساب می‌آید که در درمان انواع بیماری‌ها از آن بهره می‌برده‌اند. این ویژگی‌های مشک، ...  بیشتر
حافظ و مقوله جبر و اختیار
3. حافظ و مقوله جبر و اختیار

مهدی دشتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-66

چکیده
  از گذشته تا کنون، شناختِ حافظ، دغدغه بسیاری از محقّقان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحثِ جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری، حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری ...  بیشتر
فارسی دری
4. فارسی دری

مهدی تدین

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  فارسی دری زبانی است که از اواخر دوره ساسانی تا امروز، زبان فرهیختگان ایرانی بوده و نه تنها درمدائن و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست‌ترین شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بدان سخن می‌گفته‌اند. با وجود دلائل ...  بیشتر
گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی
5. گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

محمدحسین کرمی؛ مرضیه طاهری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2017.21409

چکیده
  نقد کتاب، نوعی نقد ادبی است که آثار را بر ‌اساس محتوا، روش کار و نیک و بدی‌های آن و همچنین طبق نظر، مهارت­ و قدرت تحلیل منتقد ارزیابی می‌کند. منتقد، عوامل مختلفی را برای تحلیل اثر در نظر می‌گیرد که ...  بیشتر

ابر واژگان