لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

هدف نشریه ترویج متون ادبی فارسی و آشنایی پژوهشگران با مطالعات در زمینه تفسیر متون ادبی فارسی، تبیین نکات دشوار متون ادبی فارسی، تحلیل انتقادی تصحیحات نسخه‌های خطی، معرفی و تبیین نسخه‌های خطی، تحلیل زیبایی‌شناختی متون ادبی فارسی و تحلیل متون ادبی فارسی از طریق نظریه های ادبی مدرن. زبان مجله فارسی است و تمامی مطالب ارسالی باید به این زبان باشد. کلیه مراحل ارسال، داوری و اعلام به صورت آنلاین و از طریق سایت مجله انجام می شود. تمامی موارد ارسالی به صورت دوسو ناشناس توسط حداقل دو کارشناس داوری می شوند.

بررسی و تحلیل مبانی نظری شرح متون ادب فارسی,

بررسی، تحلیل و حلّ دشواریهای متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تحریفات راه‌یافته در متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی، جهت درک بیشتر متون ادب فارسی,

بررسی و نقد و تحلیل شرح‌های معاصران درباره متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل و ارزش‌گذاری نسخ خطی متون ادب فارسی,

مکاتب جدید ادبی و متون ادب فارسی,

زیبایی‌شناسی متون ادب فارسی,

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

 BY  استناد به نویسنده                                NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرپذیری تفسیرهای آیات فردوس‌المرشدیه (با تکیه بر تاریخ طبری و تفسیر خواجه عبدالله انصاری)
بررسی تأثیرپذیری تفسیرهای آیات فردوس‌المرشدیه (با تکیه بر تاریخ طبری و تفسیر خواجه عبدالله انصاری)

ثریا کریمی؛ خدابخش اسداللهی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134869.2128

چکیده
  اثر ادبی در زمان و مکانی به رشتة تحریر درمی‌آید که در ارتباط مستقیم با آثار قبلی است؛ درنتیجه هیچ نوشته‌ای از متون پیش از خود بی‌تأثیر نیست. در این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیرپذیری فردوس‌المرشدیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق‌نامه‌ها)
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق‌نامه‌ها)

امیر درواری؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی؛ محمود رضا قربان صباغ

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134205.2101

چکیده
  در کنار تلاش‌ها برای تصحیح متن و نزدیک‌شدن به صورت اصیل آن، مسئلة دیگری اهمیت می‌یابد و آن بررسی نسخه‌هاست که درواقع متن‌های متکثر و حاصل بازآفرینی‌های کاتبانه است. دگرسانی‌های موجود در نسخه‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا
بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 35-51

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134214.2100

چکیده
  این مقاله به بحث دربارة بار معنایی دو ترکیب «به طرح دادن و سینه‌کردن» و خاستگاه و معنای واژة «سُنگ» در ترکیب «خرابه‌دهِ سُنگ» و کاربرد آن می‌پردازد؛ به‌سبب اهمیت موضوع، ضمن آوردن نمونه‌ها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل جامعه‌شناختی قصۀ «خیشخانۀ هرات» از تاریخ بیهقی (براساس نظریۀ «کنش متقابل نمادین»)
تحلیل جامعه‌شناختی قصۀ «خیشخانۀ هرات» از تاریخ بیهقی (براساس نظریۀ «کنش متقابل نمادین»)

محمد خسروی شکیب

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 53-68

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.135365.2150

چکیده
  تاریخ بیهقی یکی از متون تاریخی است که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته است. این کتاب دربردارندة اطلاعات دقیق و درستی از دورۀ غزنویان است. «خیشخانۀ هرات» یکی از حکایت‌های موجود در این کتاب است که به چگونگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی دیگری از ترکیبِ «پری‌مار» در بیتی از حدیقةالحقیقة سنایی با بهره‌گیری از اساطیر و افسانه‌های عامیانه
واکاوی دیگری از ترکیبِ «پری‌مار» در بیتی از حدیقةالحقیقة سنایی با بهره‌گیری از اساطیر و افسانه‌های عامیانه

بهزاد اتونی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134789.2124

چکیده
  «پری‌مار» ترکیبی غریب است که سنایی غزنوی و خاقانی شروانی با استفاده از آن، معشوقکانِ زیبا‌رویِ دیوسیرت را به آن تشبیه کرده‌اند. برخی شارحین و مفسرین اشعار این دو شاعر، بی هیچ توضیح و تفسیری، از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134410.2107

چکیده
  مقالۀ حاضر به معرفی نسخه‌ای دست‌نویس با نام کشف الضر فی نظم الدر می‌پردازد. مؤلّف نسخه، رکن‌الدین شیرازی از عارفان قرن هشتم هجری است که علی بن محمد حسن تونی در سال 835 ق. آن را کتابت کرد. قسمت اعظم این ...  بیشتر
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

مریم محمودی؛ رضا الیاسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.77436

چکیده
  واقعیت‌ها و حوادث گوناگونی در جهان هستی وجود دارد که فراتر از درک و فهم انسان است و آدمی برای شناخت آنها ابزار و توانایی خاصی ندارد؛ به همین سبب برای بیان و توصیف‌ آنها از ابزاری ابداعی به نام نماد استفاده ...  بیشتر
فارسی دری
فارسی دری

مهدی تدین

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  فارسی دری زبانی است که از اواخر دوره ساسانی تا امروز، زبان فرهیختگان ایرانی بوده و نه تنها درمدائن و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست‌ترین شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بدان سخن می‌گفته‌اند. با وجود دلائل ...  بیشتر
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-130

چکیده
  مشک گذشته از کاربردهای دیگرش به عنوان نوعی مادّه عطری و یا رنگی، گونه‌ای داروی عطری و حیوانی است و جزء ادویه مفرده به حساب می‌آید که در درمان انواع بیماری‌ها از آن بهره می‌برده‌اند. این ویژگی‌های مشک، ...  بیشتر
حافظ و مقوله جبر و اختیار
حافظ و مقوله جبر و اختیار

مهدی دشتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-66

چکیده
  از گذشته تا کنون، شناختِ حافظ، دغدغه بسیاری از محقّقان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحثِ جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری، حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری ...  بیشتر
تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب
تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.21412

چکیده
  تصحیح و اصلاح تصحیف‌های انجام‌شده‌ در متن آسان‌نمای شاهنامه، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف مصحّحان و شارحان بوده است. داستان رستم و سهراب، بهترین مصداق این واقعیت است. با بررسی این داستان و شروح مختلفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)
مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)

مهدی محمدقاسمی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.135442.2153

چکیده
  «تذکرة‌الاولیاء» عطار نیشابوری یکی از متون ادبی‌عرفانی است که در میان آثار عرفانی فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تردیدی نیست که عطار برای تدوین تذکرةالاولیا از آثار عرفانی پیش از خود استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی «ادبیات تاریخی» به عنوان یکی از انواع ادبی فارسی (با تکیه بر تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف)
معرفی «ادبیات تاریخی» به عنوان یکی از انواع ادبی فارسی (با تکیه بر تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف)

پریسا صالحی؛ قدرت اله طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.136235.2177

چکیده
  یکی از مـسائلی کـه ناقدان ادبی از قدیم به‌ آن‌ توجه داشته‌اند تقسیم‌بندی آثار ادبی براساس انواع ادبی است. در تعاریف انواع ادبی، آثار را به گروه‌های مشخص طبقه‌بندی می‌کنند. از این طریق، به خوبی مـی‌توان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار معنادار و جهان‌نگری در منظومة مهر و ماه (برمبنای نظریة ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمن)
ساختار معنادار و جهان‌نگری در منظومة مهر و ماه (برمبنای نظریة ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمن)

رعنا کیانی؛ محمدرضا نصراصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134913.2133

چکیده
  چکیده: تا پیش از قرن بیستم آرایء جامعه‌شناختی در زمینة ادبیات برخاسته از الگوهای پوزیتیویسمی بود. بر این اساس در حوزة نقد سنّتی، منتقدان بر پیوند محتوایی آگاهی جمعی با اثر تأکید داشتند. سپس در قرن بیستم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واژگان نظامی نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه
واژگان نظامی نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه

حمید پولادی؛ حسین علیقلی‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.135625.2157

چکیده
  چکیده: آداب‌الحرب و الشجاعه اثری ارزشمند در موضوع نظامی‌گری و آداب جنگاوری است که در اوایل قرن هفت به نثری ساده و روان به رشتۀ تحریر درآمده و کهن‌ترین متن فارسی شناخته‌شده در موضوع موردبحث است. با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واژگان و فرهنگ هندی در سروده‌های فارسی مخلص لاهوری
واژگان و فرهنگ هندی در سروده‌های فارسی مخلص لاهوری

سمیه شکری؛ محمد راستگو؛ سعید خیرخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.135182.2146

چکیده
  رای رایان آنندرام لاهوری (1107-1164ق) متخلّص به «مخلص»، از شاعران و نویسندگان زبردست هندوی هند در سدۀ دوازدهم است که زبان پارسی را پاس می‌داشته است. از او جز دیوان اشعار نوشته‌های مفید و مهمی در زمینه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رهیافت‌ها و شیوه‌های مبالغه‌‌پردازیِ مولوی در مثنوی
رهیافت‌ها و شیوه‌های مبالغه‌‌پردازیِ مولوی در مثنوی

سیّدناصر جابری؛ مجاهد غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.136054.2168

چکیده
  آنچه در نوشته‌های بلاغی دربارۀ آرایۀ «مبالغه» آمده و عمدتاً از گونه‌بندی عرفی و عقلی آن به «مبالغه»، «اغراق» و «غلوّ» نیز فراتر نمی‌رود، چنانکه باید قدر و قرب این آرایه را نمی‌نمایاند. ...  بیشتر

ابر واژگان