لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

هدف نشریه ترویج متون ادبی فارسی و آشنایی پژوهشگران با مطالعات در زمینه تفسیر متون ادبی فارسی، تبیین نکات دشوار متون ادبی فارسی، تحلیل انتقادی تصحیحات نسخه‌های خطی، معرفی و تبیین نسخه‌های خطی، تحلیل زیبایی‌شناختی متون ادبی فارسی و تحلیل متون ادبی فارسی از طریق نظریه های ادبی مدرن. زبان مجله فارسی است و تمامی مطالب ارسالی باید به این زبان باشد. کلیه مراحل ارسال، داوری و اعلام به صورت آنلاین و از طریق سایت مجله انجام می شود. تمامی موارد ارسالی به صورت دوسو ناشناس توسط حداقل دو کارشناس داوری می شوند.

بررسی و تحلیل مبانی نظری شرح متون ادب فارسی,

بررسی، تحلیل و حلّ دشواریهای متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تحریفات راه‌یافته در متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی، جهت درک بیشتر متون ادب فارسی,

بررسی و نقد و تحلیل شرح‌های معاصران درباره متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل و ارزش‌گذاری نسخ خطی متون ادب فارسی,

مکاتب جدید ادبی و متون ادب فارسی,

زیبایی‌شناسی متون ادب فارسی,

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

 BY  استناد به نویسنده                                NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.

مقاله پژوهشی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی
نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133086.2041

چکیده
  مثنوی بزمی ـ تاریخی دولرانی خضرخان روایتگر عشق شاهزاده خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی، و دیولدی، دختر راجه گجرات، است. این منظومه از آثار دهة پایانی عمر امیرخسرو دهلوی است که بخش نخست آن را به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنمایی طرح‌واره‌های قدرتی سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه و تمهیدات
بازنمایی طرح‌واره‌های قدرتی سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه و تمهیدات

زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان گلفام

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133064.2039

چکیده
  راه سلوک راهی پیچیده و پرمانع است. عارف باید قهرمانانه بر موانع غلبه کند تا به دیدار خداوند برسد. این موانع فیزیکی نیستند؛ اما براساس نظریة طرح‌واره‌های تصویری که نخستین‌بار لیکاف و جانسون مطرح کردند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن
معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن

سهند سلطاندوست؛ مهدی کشاورز افشار؛ رضا افهمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134212.2098

چکیده
  این مقاله به بررسی قطعۀ منظوم کوتاهی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و صحت‌سنجی این انتساب می‌پردازد. این شعر در توضیح تناسب اوقات شبانه‌روز با مقامات دوازده‌گانۀ موسیقی قدیم ایران سروده شده است و محتوای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو
بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134039.2089

چکیده
  این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و مسئلۀ اصلی آنْ نقد و تحلیل آرای جهان‌شناختی ناصرخسرو و جست‌وجو در سرچشمه‌های آن است. از نگاه ناصرخسرو هستی به دو بخشِ عالم روحانی و جسمانی تقسیم می‌شود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت تصحیحِ دوبارة دیوان غزالی مشهدی
ضرورت تصحیحِ دوبارة دیوان غزالی مشهدی

حسین اتحادی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133978.2085

چکیده
  غزالی مشهدی از شاعرانی است که در قرن دهم هجری بنابه دلایلی به هند مهاجرت کرد. وی آثاری به نظم و نثر دارد که یکی از آنها دیوان اشعارش، موسوم به آثار الشباب است. این دیوان شامل مقدمه‌ای به نثر و اشعاری در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برخی از کاستی‌ها در رازهایی از گلشن راز
برخی از کاستی‌ها در رازهایی از گلشن راز

یدالله نصراللهی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 89-100

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133553.2054

چکیده
  گلشن راز شیخ محمود شبستری از آثار مشهور عرفانی است. شبستری این اثر عرفانی را تحت تأثیر عرفان ابن‌عربی در قرن هشتم سروده است. بازتاب فکر و اندیشه و شعر شبستری در این اثر را می‌توان آشکارا در منابع بعد از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانِش واژه‌ای دخیل، در بیتی از حدیقةالحقیقه و تحلیل معناشناختی آن
عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانِش واژه‌ای دخیل، در بیتی از حدیقةالحقیقه و تحلیل معناشناختی آن

سید منصور سادات ابراهیمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 101-112

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.133946.2081

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌ها در تصحیح متون کهن، دقّت در صورت‌ها و خوانش‌های مختلف لغات و عبارات و بررسی معناشناختی هریک از این صورِ احتمالی است. در این میان، تشخیص ضبط صحیح واژگانِ دخیل و خوانشِ صحیح آنها، ...  بیشتر
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس
نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

مریم محمودی؛ رضا الیاسی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.77436

چکیده
  واقعیت‌ها و حوادث گوناگونی در جهان هستی وجود دارد که فراتر از درک و فهم انسان است و آدمی برای شناخت آنها ابزار و توانایی خاصی ندارد؛ به همین سبب برای بیان و توصیف‌ آنها از ابزاری ابداعی به نام نماد استفاده ...  بیشتر
فارسی دری
فارسی دری

مهدی تدین

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  فارسی دری زبانی است که از اواخر دوره ساسانی تا امروز، زبان فرهیختگان ایرانی بوده و نه تنها درمدائن و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست‌ترین شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بدان سخن می‌گفته‌اند. با وجود دلائل ...  بیشتر
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی
کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 113-130

چکیده
  مشک گذشته از کاربردهای دیگرش به عنوان نوعی مادّه عطری و یا رنگی، گونه‌ای داروی عطری و حیوانی است و جزء ادویه مفرده به حساب می‌آید که در درمان انواع بیماری‌ها از آن بهره می‌برده‌اند. این ویژگی‌های مشک، ...  بیشتر
حافظ و مقوله جبر و اختیار
حافظ و مقوله جبر و اختیار

مهدی دشتی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-66

چکیده
  از گذشته تا کنون، شناختِ حافظ، دغدغه بسیاری از محقّقان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحثِ جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری، حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری ...  بیشتر
معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن
معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن

سهند سلطاندوست؛ مهدی کشاورز افشار؛ رضا افهمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134212.2098

چکیده
  این مقاله به بررسی قطعۀ منظوم کوتاهی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و صحت‌سنجی این انتساب می‌پردازد. این شعر در توضیح تناسب اوقات شبانه‌روز با مقامات دوازده‌گانۀ موسیقی قدیم ایران سروده شده است و محتوای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تأکید بر اشتیاق‌نامه‌ها)
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تأکید بر اشتیاق‌نامه‌ها)

امیر درواری؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی؛ محمود رضا قربان صباغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134205.2101

چکیده
  در کنار تلاش‌ها برای تصحیح متن و نزدیک شدن به صورت اصیل آن، مسألة دیگری اهمیت یافته و آن بررسی نسخه‌ها به عنوان متن‌های متکثر و حاصل بازآفرینی‌های کاتبانه است. دگرسانی‌های موجود در نسخه‌ها ریشه در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی و سبک شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر
معرفی و سبک شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134410.2107

چکیده
  چکیده مقالۀ حاضر به معرفی نسخه‌ای دستنویس با نام کشف الضر فی نظم الدر می‌پردازد؛ مؤلّف نسخه، رکن الدین شیرازی از عرفای قرن 8 ق. است که علی بن محمد حسن تونی در سال 835 ق. آن را کتابت می‌کند. قسمت اعظم این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا
بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.134214.2100

چکیده
  مقالة حاضر به بحث در بارة بار معنایی دو ترکیب «به طرح دادن و سینه کردن» و خاستگاه و معنای واژة «سُنگ» در ترکیب «خرابه‌دهِ سٌنگ» و کاربرد آن می‌پردازد. امّا بسته به اهمّیّت موضوع، ضمن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)
مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)

مهدی محمدقاسمی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22108/rpll.2023.135442.2153

چکیده
  «تذکرة‌الاولیاء» عطار نیشابوری یکی از متون ادبی‌عرفانی است که در میان آثار عرفانی فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تردیدی نیست که عطار برای تدوین تذکرةالاولیا از آثار عرفانی پیش از خود استفاده ...  بیشتر

ابر واژگان