اخبار و اعلانات

تجلیل رییس جمهور از دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد استاد نمونه و برجسته دانشگاه اصفهان

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت. چاپ و انتشار ۱۱۴ عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی، ۳۶مقاله چاپ شده در همایش های داخلی و بین المللی، تألیف بیش از ۱۱ عنوان کتاب، تصحیح بیش از ۱۰ اثر فاخر فارسی و عربی و بیش از ۸ طرح پژوهشی بخشی از کارنامۀ درخشان علمی دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد است. همچنین جریان سازی علمی در حوزۀ ادبیات عرفانی درکشور، ...

مطالعه بیشتر

" تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"

 " تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"

مطالعه بیشتر