نوزدهم بهمن سالروز درگذشت دانشمند فرزانه جمشید مظاهری، استاد بی بدیل زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گرامی باد

سخن سردبیر

10.22108/rpll.2018.23301

عنوان مقاله [English]

Commemoration of Prof. Jamshid Mazaheri

غم فراق تو در باورم نمی­گنجد                 چه آتشی است که در مجمرم نمی­گنجد


نوزدهم بهمن سالروز درگذشت دانشمند فرزانه جمشید مظاهری، استاد بی بدیل زبان

و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گرامی باد


هنوز درباورمان نمی­گنجد که یک سال از پرواز دانشمند فرزانه و کم نظیر، استاد جمشید مظاهری

به بهشت جاودان گذشته و دریغ و افسوسی بزرگ بر جانمان نهاده است.


    گر نقش تو از میانه برخاست                   اندوه تو جاودانه برجاست

هنوز سخنان عالمانه و محققانه و تکیه کلامهای گرم و گیرایش با همان متانت و لحن محکمی که خاص

خود او بود در هفت‌توی ذهنمانحضوری دائمی دارد و یادش را برایمان تازه می­دارد. استادی که اشتیاقش

به علم و حلاوت بیان و طنین کلامش در تمام وجودمان اثری جاودانه نهاده است.


   به سخن هر که شود زنده نمیرد هرگز           دم عیسی است هوای نفس آباد سخن