«نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»
«نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»

صدیقه جمالی؛ زهرا ریاحی زمین

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 1-18

چکیده
  نفثه­المصدور شهاب­الدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسی است. این اثر واگویه­های درونی و دلنوشته­های نویسنده­ای دردمند است که با زبانی تصویری به شرح سرگذشت آوارگی خویش، مقارن ...  بیشتر
نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین
نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 19-40

چکیده
  «التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین» تالیف ارزشمند و نفیس امام الدین عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم الرافعی القزوینی است. متاسفانه این کتاب چنان که باید و شاید مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار نگرفته ...  بیشتر
معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان
معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان

مهدیه اسدی؛ حسین مسجدی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 41-60

چکیده
  رسالۀ نفایس الکلام و عرایس الاقلام از آثار منثور قرن هفتم است که به دست رضی الدّین خشّاب- احمد بن محمود سمرقندی- در سال 643 ق تألیف و تدوین شد. به شهادت دیباچۀ این رسالۀ منشآت گونه، رضی الدّین که در همان سال ...  بیشتر
متن شناسی نسخه خطّی«لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی»
متن شناسی نسخه خطّی«لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی»

سید امیر جهادی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 61-84

چکیده
  عرفان و تصوف اسلامی درخت باروری است که شاخه های برومند آن در قالب تالیفات ارجمند از نخستین قرون پس از اسلام شکوفا شده است و گروه کثیری از خواستاران و مریدان را ممتّع و محظوظ گردانیده است. آثار گران سنگی ...  بیشتر
تحلیل ریختاری قصّه حضرت هود (ع) در ترجمه تفسیر طبری
تحلیل ریختاری قصّه حضرت هود (ع) در ترجمه تفسیر طبری

مرتضی حیدری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 85-100

چکیده
  نشان دادن توانش­های ارتباطی متون قرآنی با برخی از حوزه­های نوین اندیشگانی در جهان امروز، از مهمترین رسالت‎های دانشمندان مسلمان است. این مقاله با همین هدف نگاشته شده است و نگارنده، قصّه حضرت هود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف
بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف

داود فیروزان؛ بهرام خوشنودی؛ احمدرضا نظری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 101-120

چکیده
  بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی ...  بیشتر
« گزیدۀ غزلیات بیدل » در بوتۀ نقد گزینش و گزارش محمدکاظم کاظمی
« گزیدۀ غزلیات بیدل » در بوتۀ نقد گزینش و گزارش محمدکاظم کاظمی

رقیه همتی؛ عبداله ولی پور

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 121-144

چکیده
  کتاب «گزیدۀ غزلیات بیدل» نوشتۀ محقّق و شاعر خوش­ذوق افغانی، محمدکاظم کاظمی، اثری است بسیار ارزشمند و شایان توجه که بیانگر احاطۀ ایشان بر افکار و عقاید و اشعار بیدل دهلوی است؛ با این حال، گاهی ...  بیشتر