مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه ‏ای نقش زنان در نزاع‏ های درون‏ خانوادگی اسطوره‏ های ایرانی و یونانی و رومی (برپایه شاهنامۀ فردوسی و متون اساطیری یونان و روم)
بررسی مقایسه ‏ای نقش زنان در نزاع‏ های درون‏ خانوادگی اسطوره‏ های ایرانی و یونانی و رومی (برپایه شاهنامۀ فردوسی و متون اساطیری یونان و روم)

امیرعباس عزیزی فر؛ زهرا قاسمی؛ وحید سبزیان پور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.131608.1998

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان نقش زنان در اسطوره‌ها ازنظر ارتباط با عناصر درون‌خانوادگی است. میان آثار بررسی‌شده ازنظر مضامین و گره‌خوردگی حوادث و شخصیت‌ها، همسانی‌ها و گاه ناهمسانی‌هایی وجود دارد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش‌شناسی نگارش تذکرة منظوم نوروز و جمشید اثر رشحة اصفهانی و بررسی دلایل دخالت داستان در تذکره
روش‌شناسی نگارش تذکرة منظوم نوروز و جمشید اثر رشحة اصفهانی و بررسی دلایل دخالت داستان در تذکره

آزاده فاضلی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم آذر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22108/rpll.2021.130325.1959

چکیده
  در عصر قاجار چند تذکرۀ منظوم با زمینه‌های ادبی و داستانی نوشته شد. یکی از این تذکره‌ها نوشتة میرزا محمدباقر رشحۀ اصفهانی از سخنوران بنام اصفهان و یزد است. این تذکره از دو نظر برخلاف روش‌های تذکره‌نویسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تب تنگری یا بت تنگری؟ تحلیل دگرگونی‌های یک واژه و دگردیسی‌های روایت‌های تاریخی آن از چین تا ایران
تب تنگری یا بت تنگری؟ تحلیل دگرگونی‌های یک واژه و دگردیسی‌های روایت‌های تاریخی آن از چین تا ایران

احمد رضایی جمکرانی؛ تهمینه بازدار

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.130204.1953

چکیده
  با حملة مغولان به ایران بسیاری از واژه‌های آنان وارد زبان فارسی شد؛ اما کاربرد نادرست این واژه‌ها، بی‌قیدی کاتبان و بی‌توجهی به زمینة متن موجب کژفهمی و اشتباهات آشکار در این حوزه شده است؛ افزون‌بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرضیۀ «باور به تأثیر بیان سخن در به حقیقت پیوستن آن» در فرهنگ ایرانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی
فرضیۀ «باور به تأثیر بیان سخن در به حقیقت پیوستن آن» در فرهنگ ایرانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی

فریده وجدانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22108/rpll.2021.129741.1939

چکیده
  نویسندة این مقاله می‌کوشد تا به این پرسش‌ها پاسخ گوید که «چرا ایرانیان همواره از بیان احتمال وقوع رویدادی جانگداز در آینده پرهیز کرده‌اند؟» و «چرا این پرهیز دربارة خود و عزیزانشان با هراسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسخه‌شناسی کهن‌ترین جامع روایات حماسۀ یتیم‌نامه و دیگر دست‌نویس‌های آن
نسخه‌شناسی کهن‌ترین جامع روایات حماسۀ یتیم‌نامه و دیگر دست‌نویس‌های آن

میلاد جعفرپور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22108/rpll.2022.131602.1997

چکیده
  دورۀ صفویه تأثیر مهمی در جهت‌دهی به حوزه‌های مختلف ادبی، به‌ویژه روایت‌های داستانی داشت. در این عهد، روایت‌های داستانی در انواع ادبی حماسی، غنایی و تعلیمی، تنوّع و تعدّد بسیاری یافت. در این میان، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأمّلی در ضبط و شرح چند بیت از سنایی غزنوی در حدیقةالحقیقة مصحَّح یاحقی و زرقانی
تأمّلی در ضبط و شرح چند بیت از سنایی غزنوی در حدیقةالحقیقة مصحَّح یاحقی و زرقانی

سید منصور سادات ابراهیمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 91-109

https://doi.org/10.22108/rpll.2021.127971.1869

چکیده
  بدون شک تصحیح دقیق و علمی متون کهن فارسی نخستین و مهم‌ترین پایه و زیربنای تحقیقات ادبی این مرز و بوم است. در این میان توجه به آثار برجسته و شاهکار ادب فارسی اهمیت بسزایی دارد. حدیقةالحقیقه سنایی غزنوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نکته‌هایی دربارة ارتباط سرنویس‌ها با ساخت داستان در شاهنامه و پیشنهادهایی برای گزینش بسامان‌تر
نکته‌هایی دربارة ارتباط سرنویس‌ها با ساخت داستان در شاهنامه و پیشنهادهایی برای گزینش بسامان‌تر

نیلوفرسادات عبداللهی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 111-125

https://doi.org/10.22108/rpll.2021.129541.1934

چکیده
  سرنویس‌های شاهنامه عبارت‌های قرارگرفته در میان ابیات‌اند که بیانگر رخدادهای مهم در داستان هستند. سرنویس‌ها کارکردهای مختلفی دارند که مهم‌ترین آنها مشخص‌کردن بخش‌های داستان است. با خواندن داستان‌های ...  بیشتر