دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

صفحه 1-17

10.22108/rpll.2022.131244.1986

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی


بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 19-40

10.22108/rpll.2021.129040.1916

اشرف سراج؛ ذوالفقار علامی؛ فرهاد ساسانی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان