مقاله پژوهشی
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131244.1986

چکیده
  تاریخ آل‌عثمان جزو متون تاریخی دورۀ عثمانی است که در یک مقدمه و دوازده مقاله در شرح احوال سلسلۀ عثمانی به نگارش درآمده است. این اثر شرح وقایع و اتفاقات دولت عثمانی از مبدأ پیدایش تا زمان راغب پاشا و خلاصۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی
بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی

اشرف سراج؛ ذوالفقار علامی؛ فرهاد ساسانی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.129040.1916

چکیده
  ساختار متن و چگونگی چینش اجزای سازندۀ آن نقش مهمی در فهم مخاطب از معنا دارد. گویندۀ توانا برای نفوذ در ذهن مخاطب از شگردهای مختلفی در زبان استفاده می‏کند؛ یکی از این شگردها نوع چینشی است که برای ساختار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل سرگذشت بهرام چوبین، در بستر تاریخ و شاهنامه براساس ناهم‌گونیِ رفتاریِ «خود و دیگری»، ازمنظرِ نشانه‌شناسی فرهنگی
بررسی و تحلیل سرگذشت بهرام چوبین، در بستر تاریخ و شاهنامه براساس ناهم‌گونیِ رفتاریِ «خود و دیگری»، ازمنظرِ نشانه‌شناسی فرهنگی

ارسلان بهاری؛ علی محمدی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.131643.1999

چکیده
  نشانه‌شناسی فرهنگی یکی از مهم‌ترین رویکردهای علم نشانه‌شناسی است. یوری لوتمان از بنیانگذاران نشانه‌شناسی فرهنگی است که فرهنگ و روابط بینافرهنگی را مبتنی بر شیوة تعامل «خود» و «دیگری» در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معانی و کارکردهایِ نادر و بدیعِ حروف اضافه در منظومۀ حماسیِ زرّین‌قبانامه
معانی و کارکردهایِ نادر و بدیعِ حروف اضافه در منظومۀ حماسیِ زرّین‌قبانامه

بهزاد اتونی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 57-67

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.130497.1962

چکیده
  زرّین‌قبانامه یکی از بلندترین منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه است. نویسنده در این اثر به ذکر دلاوری‌ها و جنگ‌های زرّین‌قبا، رستم و خاندان رستم در زمان پادشاهی کیخسرو و عهد نبوت سلیمان نبی (ع) و نبرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد
کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد

زهره احمدی پور اناری؛ فاطمه جعفری کمانگر

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 69-81

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.130579.1966

چکیده
  مرصادالعباد کتابی عرفانی است؛ ازاین‌رو موضوعِ محوری آن خداجویی است و نام‏های متعالی خدا در آن فراوان دیده‏ می‏شود. دربارۀ اسماءالله پژوهش‏های فراوانی انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی زبانی و بلاغی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی
کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 83-101

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2021.130731.1974

چکیده
  موتیف از اصطلاحات رایج در حوزة علم و هنر و ادبیات است. مهم‏ترین ویژگی موتیف تکرار و معنی‏افزایی است و یکی از ابزارهای مناسب برای نقد و تحلیل صوری و محتوایی آثار است. صائب تبریزی بزرگ‏ترین شاعر غزلسرای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت تصحیح دوبارة رباعیات ابوالوفای خوارزمی
ضرورت تصحیح دوبارة رباعیات ابوالوفای خوارزمی

احمد علی زاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 103-125

http://dx.doi.org/10.22108/rpll.2022.130042.1948

چکیده
  خواجه ابوالوفای خوارزمی (ف. 835 ق.) از شاعران و عارفان نیمۀ دوم قرن هشتم و نیمۀ اول قرن نهم است. موضوع این مقاله بازنگری رباعیات ابوالوفای خوارزمی (تصحیح بهشتی شیرازی)، ازنظر کیفیّت تصحیح و سندیّت آنها در ...  بیشتر