دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1399 
ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق

صفحه 41-58

10.22108/rpll.2019.118007.1537

مهدی ییلاقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی


تحلیل ساختار و پیرنگ مقدّمة سفر «هفت کشور» فخری هروی

صفحه 59-74

10.22108/rpll.2019.115086.1435

سهیلا کدیوری؛ محمّد ایرانی؛ وحید مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه