مقاله پژوهشی
واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته
واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.117906.1535

چکیده
  واژه‌ها در متون ادب فارسی به دلایل متفاوتی مانند نسخه‌نویسی‌های فراوان، رسم‌الخط‌های گوناگونِ نسخه‌ها، نسخه‌های ناخوانا از یک اثر و دخل و تصرف کاتبان به تصحیف و تحریف دچار می‌شود. آثار یک نویسنده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی
بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی

یداله محمدی؛ سیّد احمد پارسا

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 19-47

https://doi.org/10.22108/rpll.2020.121006.1648

چکیده
  در بیش از یک‌چهارم سروده‌های فارسیِ تاریخ بیهقی اختلافاتی در ضبط ابیات در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی دیده می‌شود که به اختلاف معنی انجامیده ‌است. نویسندگان این پژوهش می‌کوشند با تحلیل این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«پندنامه» از عطار نیشابوری نیست
«پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.117650.1526

چکیده
  مثنوی پندنامه ازجمله آثار فراوانی است که به‌نادرست به عطار نیشابوری نسبت داده‌اند؛ منظومه‌ای که هنوز هم انتساب آن به عطار در میان برخی منتقدان ادبی با تردید همراه است. این مقاله به مطالعۀ سبک‌شناختی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اشارت‌های نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجه به آثار عرفانی متقدم
اشارت‌های نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجه به آثار عرفانی متقدم

مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22108/rpll.2020.119257.1588

چکیده
  بهاءالدین سلطان‌ولد از مشایخ و اقطاب طریقۀ مولویه است. او با آفرینش آثاری به تقلید و پیروی از سبک و شیوۀ پدرش مولانا جلال‌الدین پرداخت و به تشریح افکار و جهان‌بینی او همت گماشت؛ سلطان‌ولد در آثار خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف
تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22108/rpll.2020.121378.1663

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی یکی از شیوه‌های جدید تحلیل متن است. در این شیوه برای استخراج مناسبات قدرت و ایدئولوژی از لایه‌های زیرین متن، افزون‌بر توجه به ویژگی‌های آوایی و زبانی و ادبی متن، به عوامل بیرون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ساختاری و معنایی برخی اعلام ترکی تاریخ جهانگشای جوینی
تحلیل ساختاری و معنایی برخی اعلام ترکی تاریخ جهانگشای جوینی

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 113-127

https://doi.org/10.22108/rpll.2020.120911.1643

چکیده
  تاریخ جهانگشای جوینی کتابی ارزشمند در تاریخ مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیان الموت از عطاملک جوینی (متوفی 681 ق) است. به‌سبب پرداختن به دقایق تاریخی و اجتماعی آن دوره، در این اثر اسم‌های بسیاری از پادشاهان، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی در انتساب رسالۀ اوصاف‌القلوب به ابن‌خفیف
پژوهشی در انتساب رسالۀ اوصاف‌القلوب به ابن‌خفیف

معین کاظمی فر

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.118670.1566

چکیده
  ابوعبدالله بن خفیف (269‑371 ق) یکی از شناخته‌شده‌ترین صوفیانی است که در انتقال آموزه‌های تصوف بغداد به سایر نقاط ایران به‌ویژه فارس نقش اساسی داشته است. با همۀ اهمیتی که او در تاریخ تصوف دارد، آثارش پراکنده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیشنهادی برای تصحیح و معنای چند بیت از داستان «رستم و سهراب»
پیشنهادی برای تصحیح و معنای چند بیت از داستان «رستم و سهراب»

سید علی محمودی لاهیجانی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22108/rpll.2020.119376.1598

چکیده
  تصحیح شاهنامۀ جلال خالقی مطلق و همکارانش محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی یکی از تصحیح‌های درخور اعتماد و استنادِ شاهنامه‌پژوهان است. در تصحیح‌های گذشته اشکالاتی دیده می‌شود که خالقی مطلق و همکارانش ...  بیشتر