دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، مهر 1400، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

ساحت‌های بیداری در حکایت‌های عرفانی تذکرة‌الاولیاء

صفحه 1-15

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان